چرا دختران در ایران هار شده اند (رابطه بین بیسفنول BPA و بارداری و مشکلات رفتاری دختران ) BPA Exposure in Pregnancy May Affect Behavior in Girls

چرا دختران در ایران هار شده اند (رابطه بین بیسفنول   BPA و بارداری و مشکلات رفتاری دختران  ) BPA Exposure in Pregnancy May Affect Behavior in Girls

خشونت امروزی دختران ناشی از استفاده از ظروف یک بار مصرف مادران در بارداری است

یکی از علل مشکلات رفتاری دختران امروز را می توان در رابطه با مصرف ظروف یک بار مصرف توسط مادران  در زمان بارداری دانست

ماده شیمیایی بسفنول ا در تمامی ظروف یک بار مصرف
وجود دارد و هورمون استروژن می سازد

ماده شیمیایی بیسفنول ا BPA که در ساخت ظروف و لیوان های  یک بار مصرف استفاده می شود  می تواند مقدار زیادی هورمون های زنانه آزاد کند
در پژوهشی که محققان در دانشگاه هاروارد بر روی 244 زن حامله  انجام دادند  انها نمونه های ادراری انها را از نظرغلظت بیسفنول ا را یک بار در دوران بارداری و یک بار بعد از زایمان اندازه گیری کردند
پس از ان میزان غلظت بیسفنول در کودکان متولد شده هر سال اندازه گیری شد
در سن سه سالگی،  از پدر و مادر یک نظرسنجی در مورد  بچه ها و میزان  اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و بیش فعالی، و همچنین هر گونه مشکلات رفتاری و یا مشکل در کنترل احساسات  بعمل امد
تقریبا تمام زنان و کودکانی که  اثری از BPA  در ادرار انها با  غلظت متوسط  دو میکروگرم در هر لیتر یافت شده بود دارای اختلالات رفتاری بودند
 پژوهشگران  در برسی افرادی که میزان غلظت ادرای بیسفنول در انها  در دوران بارداری  ده برابر بیشتر از بود متوجه شدند که دختران به میزان معنیداری  در آزمون اضطراب و افسردگی و کنترل رفتاری و احساسی بدتر بودند
بررسی اثرات بیسفنول در  کودکان پسر متولد شده نشان داد که این  اثرات رفتاری در  دختران   در پسران دیده نمی شود  

رفتار زنانه در مردان ناشی از استفاده از ظروف یک بار مصرف است
opium.site: ظروف یک بار مصرف ساخته شده از بيسفنول A مردان را زن می ...
opium.site: اروپا استفاده از بطری‌‌های نوزادان ساخته شده از بیسفنول A ...
BPA Exposure: Should Pregnant Women Be Concerned? | Fox
BPA Exposure Impacts Pregnant Women's Thyroids, Study Suggests
BPA Exposure Affects Thyroid Function in Pregnancy and

هیچ نظری موجود نیست: