فسفین phosphine

فسفین گاز کشنده و خطرناکی است

درمان مسمومیت با فسفین (قرص برنج )چیست
اگر کسی قرص برنج خورد شما چه کار می توانید بکنید (اقدامات اورژانس اولیه در منزل بعد از خوردن قرص برنج )به مسموم اب ندهید بخورد
opium.site: اگر کسی قرص برنج خورد شما چه کار می توانید بکنید ...
در موقع ساخت مخدر شیشه گاز فسفین ایجاد می شود که بسیار خطرناک است

opium.site: چه مقدار گاز فسفین در زمان ساخت ماده مخدر متامفتامین ...
مرگ با گاز  فسفین
opium.site: مرگ ناشی از مصرف قرص برنج در كشور در حال افزایش است
قرص برنج حاوی فسفین به جای قرص شادی بخش اکستاسی فروخته می شود

قرص برنج (فسفید الومینیوم ) را حتی بو نکنید ؟
opium.site: قرص برنج شادی آور نیست
اثرات فسفین بر روی اجساد معتادان به مخدر شیشه  چیست
opium.site: شغال ها و کفتارها لاشخورها جسد معتادان به مخدر متامفتامین ...
فسفین چیست و در چه داروها و موادی وجود دارد
خودکشی با قرص برنج یا مرگ با مخدر شیشه فرقی ندارد ؟ phosphine ...

opium.site: قرص فسفید آلومینیم ( فسفوتوکسین) اکستاسی تقلبی ...

فسفین (به انگلیسی: Phosphine)‏ با فرمول شیمیایی PH۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۴۰۴ است. که جرم مولی آن 33.99758 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، گاز بی‌رنگ است.

هیچ نظری موجود نیست: