شاهدانه مصنوعی مردی را در استرالیا کشت Fake Marijuana Kills Man In Australia

شاهدانه مصنوعی مردی را در استرالیا کشت

ماری جوانای جعلی (شاهدانه مصنوعی ) یا همان کانابیس های صنعتی بسیار خطرناک هستند این مواد دارای اثراتی مشابه با ماری جوانا ی طبیعی  ولی بسیار قویتر هستند نام دیگر  شاهدانه مصنوعی اسپایس یا ادویه است

خواستم عکس مرحوم را بگذارم گفتم  هر کسی می تواند  با مصرف  شاهدانه مصنوعی بمیرد چه من چه شما ؟
فکر کنید این عکس خود شما است

در لینک زیر می توانید فیلم  مراسم خاک سپاری  بیچاره ای را که فدای ماری جوانای مصنوعی شد را به بیند

Fake Marijuana Kills Man In Australia - YouTube


opium.site: مخدر شاهدانه مصنوعی Synthetic cannabis سکسی ...
opium.site: شاهدانه مصنوعی چیست fake weed -Synthetic cannabis
opium.site: چطور کانابیس صنعتی (شاهدانه مصنوعی ) AKB48 در ژاپن ...
opium.site: علف هرز جعلی (شاهدانه تقلبی ) Synthetic cannabis شما را ...
opium.site: کانابیس (شاهدانه ) صنعتی جدید RCS-4 چیست 1-pentyl-3 ...
opium.site: چهل هشت دختر زیبا روی ژاپنی AKB48 یا شاهدانه صنعتی با ...
طنز
این هم کشیش مخصوص کسانی است که به ماری جوانای طبیعی خیانت کردند و با مصرف ماری جوانای مصنوعی به سمت شیطان اسپایس  رفتند و  مردند ؟؟
اون کتابی هم که تو دستش است همان انجیل  معروف ماری جوانا است که سر قبر اموات ماری جوانایی می خوانند

 

هیچ نظری موجود نیست: