پارامتوکسی آمفتامین چیست Paramethoxyamphertamine-Death Drug مخدر مرگ

 (Paramethoxyamphertamine)پارامتوکسی آمفتامین چیست

پارامتوکسی امفتامین یک ماده شیمیایی مشتق از فن اتیل امین متوکسیلاتphenethylamine methoxylated   است
این ماده مخدر محرک مصنوعی مشابه با   متیلن دی اکسی متامفتامین یا همان  (MDMA)، اکستازی است.
شیوع مصرف  پارامتوکسی متامفتامین
امروزه این ماده مخدر یکی از رایجترین مواد مخدر در پارتی ها ی شبانه و دانسینگ ها است

  پارامتوکسی آمفتامین PMA سمی تر  از MDMA  اکستاسی است و می تواند کشنده باشد.
 
اثرات پارا متوکسی امفتامین 
پارامتوکسی امفتامین یک مخدر توهم زا ی شدد است این مخدر باعث  افزایش انرژی، کاهش اشتها و افزایش در حواس می شود
اثرات توهم زا PMA شبیه به LSD  است  توهم بینایی و شنوایی.از اثرات این مخدر است
 

Death Drug  مخدر مرگ

 نام مستعار پارا متوکسی امفتامین  "مرگ"  است
دوز بیش  از 50 میلی گرم  این مخدر به طور شدید مرگ اور است  

جوانترین قربانی قرص دکتر مرگ در انگلیس
·Is this Britain's youngest victim of party drug 'Dr Death'?
علائم مصرف پارا متوکسی امفتامین چیست
 نارسایی قلبی، نارسایی کلیه، تشنج مغزی، سقوط ناگهانی فشار خون ، و افزایش درجه حرارت بدن  از اثرات این مخدر است
تشنج، کما، و از کار افتادن ارگان های حیاتی بدن می تواند باعث مرگ مصرف کننده گان این مخدر بشود
بعد از مصرف پارامتوکسی امفتامین .دمای بدن  انسان در عرض 30 تا 40 دقیقه بالا می رود
 para-Methoxyamphetamine (PMA; "Death", "Dr. Death", "Pink ecstasy", "Chicken Powder", "Chicken Yellow"), also known as 4-methoxyamphetamine (4-MA), is a serotonergic drug of the amphetamine class.[1][2] Unlike other similar drugs of this family, PMA does not produce stimulant, euphoriant, or entactogen effects,[3] and behaves more like an antidepressant in comparison though it does have some psychedelic properties

مخدر پارامتوکسی آمفتامین (سوپر اکستازی ) دکتر مرگ

متامفتامین (شیشه)کاتینون .متکاتینون .مفدرون .4 متیل متکاتینون معشوق مرا نخور لوفوفورا ؟ (پیوت )don't eat the my love Lophophoraدوز ماده مخدر روانگردان ال اس دی LSD DOSE

مرگ با قرص های اکستاسی تقلبی حاوی ماده مخدر متوکسی آمفتامین ...
opium.site: مخدر اس تی پی STP یا 2و 5 دی متوکسی 4 متیل امفتامین

opium.site: ماده مخدر جدید متدرون یا 4 متوکسی مت کاتینون Methedrone


هیچ نظری موجود نیست: