توهم توانگر کند مرد را تو خر کن نورونهای مغز را ؟ Hallucinations beneficial for brain.

توهم توانگر کند مرد را تو خر کن  نورونهای مغز را ؟ Hallucinations beneficial for brain.
اندکی توهم در تفکرات روزمره ما می تواند خلاقیت ما را افزایش بدهد .
اما متاسفانه  به علت عدم کنترل میزان توهم نمی توان به درستی دوزی از ماده مخدر توهم زا را مصرف کرد که به میزان کم و موثر بدون انکه اثار جانبی زیادی تولید کند اثر بخش باشد
مصرف دوز کم یک ماده توهم زا می تواند فقط باعث ایجاد اثرات جانبی ان ماده  توهم زا بدون ایجاد توهم منجر به خلاقیت شود 
و مصرف زیاد ان نیز می تواند عواقبی همچون جنون در پی داشته باشد
عده ای هم که با مصرف مواد توهم زا فکر می کنند خلاقیت انها افزایش یافته است فقط دچار توهم خلاقیت می شوند  ؟؟
توصیه
به این علت ما توصیه می کنیم  از خیر ماده توهم زا برای ایجاد خلاقیت بگذرید  ؟

هیچ نظری موجود نیست: