مرگ راشل کلیتون و اما اسپید بر اثر مصرف قرص سوپراکستازی(پارامتوکسی آمفتامین ) Police warn about dangers of 'Dr Death' after it is linked to string of deaths

تلفات: راشل کلیتون، سمت چپ، و اما سرعت، درست است، پس از مصرف مواد مخدر خطرناک حزب درگذشت
Casualties: Rachel Clayton, left, and Emma Speed, right, died after taking a dangerous party drug راشل کلیتون، سمت چپ،  و اما اسپید  Emma Speed  پس از مصرف ماده  مخدر خطرناک  سوپر اکستازی (پارامتوکسی آمفتامین ) فوت کردند

جسد دو زن جوان در کاروانی پیدا شد
جسد راشل کلیتون  34 ساله  و هم خانه ای30 ساله  وی در حالی پیدا شد که پس از کالبد شکافی مشخص شد در داخل خون انها مقدار زیادی ماده مخدر سوپر  اکستازی PMA وجود دارد
راشل کلینتون  که  با ظاهری مردانه در محل کار خود که یک دکل حفاری نفت  بود ظاهر می شد مدت ها بود با خانم اما اسپید   Emma Speed زندگی می کرد ؟؟؟؟
سوپر اکستازی یا پار متوکسی آمفتامین یا دکتر مرگ
File:PMA.svg
para-Methoxyamphetamine پارامتوکسی امفتامین یک ماده مخدر از دسته امفتامین ها است که اکثرا به جای قرص های اکستازی می فروشند این ماده در ظرف چند سال گذشته با مرگ میر زیادی همراه بوده است
کپسول های سوپر اکستاسی (پارامتوکسی امفتامین ) این ها ساخت مالزی است

معنی File:PMA capsules.jpg

'super strength ecstasy pill'  قرص شادی بخش با قدرت فوق العاده  یا اکستاسی با قدرت زیاد یا سوپر اکستازی
opium.site: مرگ با قرص های اکستاسی تقلبی حاوی ماده مخدر متوکسی ...
opium.site: گونه مرگبار مواد مخدر از ترکیبات آمفتامین
opium.site: PMA and PMMA Study Guide & Homework Help PMA ...
مخدر پارا متوکسی آمفتامین چیست -

Warning over party drug dubbed 'Dr Death' after the 'super strength ecstasy pill' is linked to deaths of oil rig worker and her partner

  • Rachel Clayton, 34, and Emma Speed, 30, found dead earlier this month
  • Toxicology tests reveal they had taken PMA, a drug similar to ecstasy
  • Police warn about dangers of 'Dr Death' after it is linked to string of deaths

Warning over party drug dubbed 'Dr Death' after the 'super strength

هیچ نظری موجود نیست: