ماری جوانا (کانابیس ) یک میکروب کش وآنتی بیوتیک عالی است Cannabis Kills All Known Germs..Dead..including MRSA superbug

محققان ایتالیایی و انگلیسی گزارش کردند که مواد موجود در ماری جوانا می تواند علیه عفونت های باکتریایی کشنده مقاوم به دارو مفید باشد.
مواد موجود در ماری جوانا می توانند بدون تغییر در خواص دارو علیه میکروب های مقاوم که به نام سوپرباگ (superbug) مشهور هستند، وارد عمل شوند. محققان هم چنین بیان می کنند که این مواد علاوه بر نقش خود به عنوان داروهای موثر در عفونت می توانند به عنوان مواد طبیعی دوستدار محیط زیست جایگزین مواد شیمیایی مصنوعی موجود در صابون ها و مواد آرایشی شوند که به طور گسترده استفاده می شوند.

در این تحقیق جدید جیووانی و همکارانش به این موضوع اشاره کردند که دانشمندان برای سال ها از خواص ضد میکروبی ماری جوانا آگاه بودند ولی با وجود این تحقیقات کمی در خصوص توانایی آن ها در مبارزه با عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک صورت پذیرفته است.
برای پوشاندن شکاف حاصله از عدم تحقیق در این خصوص، محققان به ارزیابی پنج ترکیب اصلی ماری جوانا که کانابینوئید  نامیده می شد، پرداختند.
آن ها ترکیبات کانابیوئید را بر روی زنجیره های متفاوت استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) که یک میکروب مقاوم به انواع آنتی بیوتیک هاست، آزمایش کردند.
محققان بیان کردند که تمام پنج ماده فعالیت قوی کشندگی علیه زنجیره های مقاوم به دارو را از خود نشان دادند.
 در ضمن محققان این خاصیت را در برخی از کانابینوئید های  غیر طبیعی سنتز شده نیز مشاهده کردند.
 طبق گفته محققان به نظر می رسد که مواد موجود در ماری جوانا میکروب را با مکانیسم های متفاوتی از بین برده از این رو مقاومت به کانابینوئید ها  در مقایسه با آنتی بیوتیک های متداول کم تر به وقوع می پیوندد. 
محققان عنوان می کنند که حداقل دو ترکیب از این پنج ترکیب تاثیرات متغیر از خود نشان نداده از این رو می توانند در ترکیب داروهایی بر پایه ماری جوانا و بدون ایجاد مقاومت زیاد در میکروب ها استفاده شوند.
opium.site: سیستم کانابینوئیدی,حشیش,
opium.site: کاشت و فروش ماده مخدر ماری جوانا در گلدان های خانگی تائید ...
opium.site: هنرمندانی که اعتیاد به مواد مخدر را ترک کردند
opium.site: ایران در برابرهجوم مواد مخدر صنعتی ( کانابیس صنعتی ...
opium.site: چرا پيغمبر گفت شب زير درخت خوابيدن مکروه است
opium.site: ماده مخدر یونانی (مخلوط پودر کوکائین با ماریجوانا )
opium.site: بیماران دیابتیک و MS صبح ها یک لیوان شیر با حشیش ...
opium.site: مواد مخدر روانگردان
opium.site: راه های قاچاق ماده مخدر کانابیس صنعتی (اسپایس ) به ایران ...
opium.site: فری بیس freebase کردن کوکائین کراک وهروئین چیست و ...
opium.site: ماری جوانا اسپرم توتیای دریایی را غیر فعال می کند THC + ...
opium.site: حشیش الهام بخش و خلاق یا مخرب و ویران کننده مغز انسان ؟
opium.site: مواد مخدر سخت(سنگین ) و نرم (سبک ) چیست Soft Drug hard ...
opium.site: مدار بسته حشیش و درمان عوارض نوروز حشیش HASHESH ...
opium.site: شاهدانه مصنوعی مردی را در استرالیا کشت Fake Marijuana ...
opium.site: ماری جوآنا مصنوعی، قانونگذاران مریلند را دچار مشکلات جدی ...

هیچ نظری موجود نیست: