بوسکالین Buscaline

روانگردان بوسکالین Buscaline  چیست
فرمول بوسکالین  Buscaline
بوسکالین یک روانگردان و آنالوگ  مخدر روانگردان مسکالین با اثراتی مشابه با مسکالین است
بوسکالین اولین بار توسط دکتر الکساندر شولیگن  سنتر شد
بوسکالین به شکل پودر سفید رنگ و قرص کپسول وجود دارد
دوز خوراکی بوسکالین
 حداقل دوز بوسکالین 150 میلی گرم ذکر شده است

عوارض بوسکالین
مصرف بوسکالین می تواند اریتمی قلبی و  اسهال  بدهد
در مورد سمیت و عوارض دیگر ان اطلاعات زیادی در دسترس نیست
بوسکالین در رده روانگردان های انسیوژن است

بوسکالین (به انگلیسی: Buscaline)‏ با فرمول شیمیایی C۱۴H۲۳NO۳ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۲۵۳٫۳۴ g/mol می‌باشد.
روانگردان بوسکالین چیست ماده مخدر مشابه با مسکالین چیست اثرات روانگردان بوسکالین چیست عوارض روانگردان بوسکالین چیست  اسهال چشمی چیست اسهال بصری از عوارض روانگردان ها اسهال نوری از عوارض روانگردان بوسکالین است انالوگ مسکالین هومولوگ مسکالین ایزومر مسکالین
رده فنتیل امین ها  روانگردان
opium.site: ژان پل سارتر هم مسکالین مصرف کرده بود Jean-Paul Sartre ...
opium.site: استخراج مسکالین از کاکتوس پیوت
opium.site: معشوق مرا نخور لوفوفورا ؟ (پیوت )don't eat the my love ...
opium.site: نقش گیرنده Trace amine-associated receptor در ردیابی ...
opium.site: مواد توهم زا چیست (توهم بصری و خطای دید ) psychedelic ...
opium.site: افراد غمگین حافظه بصری و شنوایی بهتری دارند
opium.site: مسکالین Mescaline
opium.site: مت الیل اسکالین Methallylescaline، مت الیل مسکالین ...
opium.site: Beatrice )psychedelic) بئاتریس (روانگردان) انالوگ ...

هیچ نظری موجود نیست: