آیا دیازپام و متابولیت ها آن از شیر مادر به بدن کودک وارد می شود Passage of diazepam and desmethyldiazepam into breast milk

آیا دیازپام و متابولیت ها آن از شیر مادر به بدن  کودک وارد  می شود

دیازپام از شیرمادر به  بدن نوزاد وارد می شود
بله دیازپام و متابولیت های ان مثل  دیس متیل دیازپام desmethyldiazepamاز شیرمادر به نوزاد منتقل می شود
چه مقدار دیازپام  ومتابولیت های ان از شیر مادر به نوزاد منتقل می شود
در طول 24 ساعت یک نوزاد می تواند حدود 10 میلی گرم دیازپام از طریق شیر مادر دریافت کند
منبع
Passage of diazepam and desmethyldiazepam into breast milk.
 دیازپام در شیر مادر ترشح می شود چقدر دیازپام از شیرمادر به نوزاد می رسد انتقال دیازپام از شیرمادر به کودک شیرمادر دیازپام دیس متیل دیازپام و شیرمادر تغذیه با شیرمادر و دیازپام
opium.site: پژوهشگران: قرص خواب نمی خواباند، می کُشد!
opium.site: نیمیتازپام (Nimetazepam)Erimin قرص پنجمین خوشحالی ...
opium.site: تیم فوتبال پرسپولیس با قرص آلپرازولام(زاناکس ) مسموم ...
opium.site: دوز کشنده دیازپام چقدر است
opium.site: اثرات دیازپام و ریتالین در بالغین و کودکان بیش فعال ...
شیر مادر معتاد به مخدر شیشه نوزاد را می کشد
opium.site: شیر سینه مادر معتاد به شیشه (متامفتامین ) نوزاد پسر 23 ...
opium.site: اثرات مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) در زمان بارداری و ...
opium.site: شیر مادر نوشیدنی ثروتمندان چینی
opium.site: فروختن شیر مادران در اینترنت (فیس بوک)Mothers are ...

هیچ نظری موجود نیست: