دوز کشنده و مرگ آور متادون چقدر است LD50 for Methadone

دوز کشنده و مرگ آور متادون چقدر است LD50 for Methadone
دوز کشنده و مرگ اور  متادون  در کسی که تاکنون متادون مصرف نکرده است  30 میلی گرم برای هر کیلو گرم وزن بدن  انسان  است

دوز کشنده برای کدئین چقدر است
opium.site: دوز مرگ آور ماده مخدر کدئین چقدر است
دوز کشنده و مرگ اور دیازپام چقدر است
opium.site: دوز کشنده دیازپام چقدر است
دوز کشنده و مرگ اور مخدر شیشه چقدر است
opium.site: دوز کشنده متامفتامین (شیشه)چقدر است
دوز کشنده و مرگ اور ترامادول چقدر است
opium.site: دوز کشنده و مرگ اور و تشنج زای ترامادول چقدر است ...
دوز مصرفی  روانگردان ال اس دی چقدر است
opium.site: دوز ماده مخدر روانگردان ال اس دی
دوز مصرفی مسکالین چقدر است
opium.site: دوز مصرف ماده مخدر روانگردان مسکالین
دوز ماده مخدر کتامین (کتالار ) چقدر است
opium.site: دوز خوراکی و تزریقی و نازال ماده مخدر کتامین. Ketamine ...
دوز مصرف دی متیل تریپتامین چقدر است
opium.site: دوز مصرف دود کردنی دی متیل تریپتامین
opium.site: دوز و راه مصرف مواد شبه افیونی وسم زدایی چیست
opium.site: دوز مصرف خوراکی و تزریقی و دودی و اسنیف ماده مخدر ...

هیچ نظری موجود نیست: