مواد اولیه برای ساخت اکستازی چیست

مهمترین و اصلی ترین ماده اولیه برای ساخت اکستازی روغن سافرول است
روغن سافرول را از گیاهی به نام درخت ساسافراس می گیرند
البته از روغن های دیگر هم می توان اکستاسی ساخت ولی از همه اسان تر و بهتر روغن سافرول است
عکس درخت ساسافراس Sassafras trees
opium.site: ساخت اکستاسی (اکستازی )مرجله دوم واکنش واکر Wacker ...
opium.site: اولین مرحله ساخت اکستاسی (اکستازی )
خواص کشف شده جدید برای اکستازی چیست
opium.site: آنالوگ های MDMA اکستازی داروی جدیدی برای درمان سرطان ...
فکر نکنید ما امده ایم تا ساخت مواد مخدر را اموزش بدهیم هدف اصلی ابتدا  افزایش سطح علمی است
ما برای  ترک اعتیاد به مواد مخدر امده ایم
پروتکل ترک اعتیاد مخدر محرک متامفتامین (شیشه ) متد آناندا Ananda

هیچ نظری موجود نیست: