برنده گان ماری جوانا طبی (مخدر گل ) در جام شاهدانه Cannabis Cup از سال1988 تا سال 2012

برنده گان ماری جوانا طبی (مخدر گل ) در جام شاهدانه از سال1988 تا سال 2012
جام شاهدانه جشنواره انتخاب بهترین ماری جوانا در جهان است که هر ساله در ماه  نوامبر در شهر  امستردام برگزار می شود بانی این جشواره شخصی به نام استیوین هگر است و مخارج ان توسط مجله امریکایی   های تایم پرداخت می شود
Steven Hager, is an American writer, journalist, filmmaker, and counterculture and cannabis activist, he was born May 25, 1951, in Champaign-Urbana, Illinois. He is the son of Lowell P. Hager and Francis Erea Hager.
استیون هگر
استیون هگر، نویسنده، روزنامه نگار، فیلمساز و آمریکایی است  او جزو فعالان ضد کشت ماده مخدر ماری جوانا  و حشیش است   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  
 1. 1st Cup 1988 - Skunk #1 from Cultivator's Choice
 2. 2nd Cup 1989 - Early Pearl/Skunk #1 x Northern Lights #5/Haze from the Seed Bank, Snocap by David Swenson
 3. 3rd Cup 1990 - Northern Lights #5 from the Seed Bank (please see discussion page before attempting to change this entry)
 4. 4th Cup 1991 - Skunk from Free City
 5. 5th Cup 1992 - Haze x Skunk #1 from Homegrown Fantasy
 6. 6th Cup 1993 - Haze x Northern Lights #5 from Sensi Seed Bank
 7. 7th Cup 1994 - Jack Herer from Sensi Seed Bank
 8. 8th Cup 1995 - White Widow from the Green House
 9. 9th Cup 1996 - White Russian from De Dampkring
 10. 10th Cup 1997 - Peace Maker from De Dampkring
 11. 11th Cup 1998 - Super Silver Haze from the Green House
 12. 12th Cup 1999 - Super Silver Haze from the Green House
 13. 13th Cup 2000 - Blueberry from the Noon
 14. 14th Cup 2001 - Sweet Tooth from Barney's
 15. 15th Cup 2002 - Morning Glory from Barney's
 16. 16th Cup 2003 - Hawaiian Snow from Green House
 17. 17th Cup 2004 - Amnesia Haze from Barney's
 18. 18th Cup 2005 - Willie Nelson from Barney's
 19. 19th Cup 2006 - Arjan's Ultra Haze #1 from Green House
 20. 20th Cup 2007 - G-13 Haze from Barney's
 21. 21st Cup 2008 - Super Lemon Haze from Green House United
 22. 22nd Cup 2009 - Super Lemon Haze from Green House United
 23. 23rd Cup 2010 - Tangerine Dream from Barney's
 24. 24th Cup 2011 - Liberty Haze from Barney's
 25. 25th Cup 2012 - Flower Bomb Kush from the Green House

هیچ نظری موجود نیست: