کاهش قیمت انواع مواد مخدر در کشور/ هروئین به یک ششم قیمت دو سال پیش رسید

 
خلاهای قانونی از جمله اکتفا کردن به جریمه نقدی فروشندگان مواد مخدر، دسترسی افراد به مواد مخدر را راحت کرده که همین موضوع نارضایتی مردم را به همراه داشته است.
در این میان کاهش قیمت مواد مخدر نسبت به 2 سال قبل هم قابل تامل است.

جدول قیمت انواع مواد مخدر در کشور
نام مخدر
قیمت/ سال 89 و 90/گزارش پلیس
قیمت سال 91/ گزارش پلیس
قیمت سال 93/گزارش میدانی از معتادان
تریاکیک کیلو 700 هزار تومان یک کیلو 3 میلیون و 600 هزار تومانکیلویی یک میلیون و 700 تومان
هروئینیک کیلو 3 میلیون تومانیک کیلو 14 میلیون تومانکیلویی 2 میلیون و 500 هزار تومان
شیشهیک کیلو 5 میلیون تومانیک کیلو 17 میلیون تومانکیلویی 12 میلیون تومان
 
 

هیچ نظری موجود نیست: