زمانی که شما در بند طلسم و جادوی اجنه دچار توهم می شوید

 زمانی که شما در بند طلسم و جادوی اجنه  دچار توهم می شوید
خانم 37 ساله ای  در مراجعه به مطب اظهار می دارد که او را طلسم کردند و مدت دو سال است که او گاهی دچار دیدن اجنه و تصاویر عجیب می شود و در طول هفته اجنه موهای سر او را از عقب می کشند
در بررسی مشخص می شود که حدود دو سال قبل بعد از مسافرت به شمال و توقف کوتاهی در یک ویلای کثیف که در پشت دیوار ان قبرستانی قرار گرفته است او دچار این حالات شده است
در غروب در قبرستان او متوجه حرکت سریع چیزهای می شده است که فکر می کند جن بوده است
بعد از بازگشت از شمال او کار خود را که بمدت 10 سال در ان مشغول  بوده است به علت یک دعوا از دست می دهد و بعد از ان  گاه گاهی تصاویر و سایه های را در منزل می بیند که فکر می کند جن باشد
یک عصر  هم که دچار   حالت اضطراب شدید  شده بود شخصی با پیراهن سفید و شالی سبز را مشاهده می کند که به او می گوید نترس من مراقب تو هستم
اختلالات و توهم بیناییو دیدن جن توسط  بیمار بیشتر در اوئل شب و صبح زود است
بیمار در این دو زمان بیشتر  احساس می کند اجنه موی سر او را از عقب می کشند
در بررسی بیمار متوجه می شوم پدر بیمار در سن 40 سالگی به علت سکته مغزی و فشار خون بالا  فوت کرده است و مادر بیمار هم  دارای سابقه فشار خون می باشد  در معاینه بیمار  فشار سیستولیک بیمار 140 و دیاستولیک ان 95 میلی متر جیوه بود نبض بیمار 110 در دقیقه و چشمان بیمار کمی خیره تر از طبیعی بود
جهت بیمار ازمایشات لازم و اسکن و ازمایش تیروئید در خواست شد و تحت درمان فشار خون قرار گرفت
بجث
بالا بودن فشار خود و استرس های محیطی می تواند با کاهش خونرسانی به مغز  شخص را دچار توهم بینایی  یا صدای زنگ در گوش بکند  این امر به خصوص در  ابتدای صبح و شب بیشتر است اثرات فشار خون در افراد تنها  که دچار افسردگی هم هستند به مراتب بیشتر است

هیچ نظری موجود نیست: