کاهش آشپزخانه‌های تولید شیشه در تهران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور
کاهش تولید مواد مخدر شیشه در تهران
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: عملیاتهای پلیس موجب شده تا ضربات سنگینی به قاچاقچیان در تهران به ویژه دارندگان آشپزخانه های تولید مخدرهای صنعتی وارد شود و برای همین تعداد تولیدات شیشه در پایتخت کمتر
سردار علی مویدی در گفت​وگو با مهر، در پاسخ به اینکه چند درصد مواد مخدر کشفی توسط نیروی انتظامی به وزارت بهداشت تحویل می شود، افزود: عمده کشفیات اعم از تریاک، هروئین و مرفین را به وزارت بهداشت می دهیم اما موادمخدر صنعتی را معدوم می​کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدت زمان دسترسی به مواد مخدر در تهران همان 5 دقیقه است، گفت: این عدد را تایید نمی کنم. اما عملیاتهای پلیس موجب شده تا ضربات سنگینی به قاچاقچیان در تهران به ویژه دارندگان آشپزخانه های تولید مخدرهای صنعتی وارد شود و برای همین تعداد تولیدات شیشه در پایتخت کمتر شده است.
سردار مویدی می گوید ما کاری با کمپ های ترک اعتیاد نداریم و این مهم بر عهده سازمانهای مسئول است و در مورد اینکه با توجه به فراوانی مخدرهای صنعتی آیا موافق مصرف مخدرهای سنتی مانند تریاک به جای شیشه هستید، افزود: ما با مصرف انواع مواد مخدر مخالفیم حتی با سیگار هم مخالف هستیم. به اعتقاد ما جرم، خوب و بد ندارد و جرم جرم است.
وی در پاسخ به اینکه در دوران قبل از انقلاب تریاک از طریق کوپن توزیع می شد و آیا با توجه به وضعیت فعلی جامعه معتادان توزیع تریاک به نحو رسمی انجام شود، گفت: من آن را هم قبول ندارم. البته نیروی انتظامی در بحث پیشگیری از اعتیاد و قاچاق مخدرها گام های خوبی برداشته است. هرچند نمی توان این مهم را تنها بر عهده یک سازمان قرار داد چرا که تک تک مسئولان و شهروندان در موضوع پیشگیری سهیم هستند. این را هم باید بگویم که بیشترین مستندات و مدارک در حوزه مواد مخدر در اختیار پلیس است و برای در اختیار گذاشتن این اسناد و آمارها به مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی دریغ نمی کنیم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشور به سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این سیاستها در دفتر کارم نصب شده و هر روز تلاش می کنم طبق آن حرکت کنم که تاکنون هم 70 درصد این سیاستها در حوزه نیروی انتظامی اجرایی شده است اما متاسفانه برخی دستگاه ها در این مورد کوتاهی می کنند.
سردار علي مويدي رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا - Opium ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: سردار مویدی :ما ...
طعنه زدن و شوخی با سردار مویدی و ستاد مبارز با مواد مخدر از لذت ...

هیچ نظری موجود نیست: