ریسک معتاد شدن به مواد مخدر و احتمال کارتن خواب شدن شما و ترک درمان اعتیاد چقدر است

بسیاری معتاد می شوند اما گروهی از انها تا زمانی که به خط اخر نرسند و کارتن خواب نشوندنمی توانند اقدام به ترک کنند و شاید همیشه معتاد و کارتن خواب باقی بمانند
سوالات زیر را پاسخ دهید و جواب بله یا  خیر خود را یاداشت کنید تا  بدانید اگر معتاد هستید  ایا می توانید اعتیاد خود را ترک کنید و یا ریسک معتاد شدن دارید و  اگر بعدا  معتاد شوید احتمال ترک کردن شما چقدر است
جواب بله و خیر را از روی خلوص  و به درستی پاسخ دهید

1- ایا شما تک فرزند هستند ؟
بله
خیر
2- ایا شما فرزند اخر خانواده هستید ؟
بله
خیر
3- آیا شما بیکار هستید ؟
بله
خیر
4- آیا شما سابقه مصرف ماری جوانا دارید ؟
بله
خیر
5- آیا فرزند طلاق هستید ؟
بله
خیر
6- ایا پدر و مادر شما حقوق بازنشستگی می گیرند و شما با انها زندگی می کنید ؟
بله
خیر
7-آیا شما  از سربازی فرار کرده و یا معافی کفالت گرفته اید
بله
خیر
8- ایا شما ازدواج منجر به طلاق و یا ضربه روحی و روانی عشقی دارید .
بله
خیر
9-ایا سن شما بیشتر از 28 سال است و تاکنون ازدواج نکرده اید .
بله
خیر
10- ایا شما اعتقادات مذهبی و خدا و اخرت را انکار می کنید
بله
خیر
در صورتی که به 6 سوال جواب بله داده اید بدانید اگر معتاد شوید به سختی قادر به ترک ان هستید
اگر به 8 سوال جواب بله داده اید و معتاد نیستید بدانید خطر اعتیاد همیشه شما را تهدید می کند و اگر معتاد هستید ترک مواد مخدر کار بسیار مشکل و به نظر بعضی غیر ممکن است
ریسک اعتیاد به مواد مخدر درچه سنی است؟/علائم مصرف مواد مخدر ...

هیچ نظری موجود نیست: