Hallucinogenic fish ماهی توهم زای Salema porgy سالیما پورژی حاوی ماده روانگردان مشابه با ال اس دی (ایندول تریپتامین )


Hallucinogenic fish  ماهی توهم زای Salema porgy سالیما پورژی حاوی ماده روانگردان مشابه با ال اس دی (ایندول تریپتامین )
ماهی توهم زا گروهی از ماهی ها هستند که در ابهای مناطق گرمسیری یافت می شوند
در بین ماهی های توهم زا نوع سالیما پورژی Salema porgy مشهورترین انها است .در بدن این ماهی نوعی ماده از دسته گروه تریپتامین وجود دارد که بعد از خوردن گوشت ماهی انسان را دچار توهم بینایی و شنوایی مشابه با روانگردان ال اس دی می کند نام دیگر این ماهی ماهی خواب یا ماهی رویا dreamfish است
در روم قدیم این ماهی را به خوبی میشناختند و از ان به عنوان یک ماده مخدر روانگردان استفاده می کردند مصرف این ماهی روانگردان توهم زا می تواند تا چند روز باعث ایجاد توهم بشود
علت وجود ماده روانگردان تریپتامین که مشابه با روانگران ال اس دی در بدن این ماهی به دلیل تغذیه ان از نوعی جلبک دریایی سبز به   نام prolifera Caulerpa است
این جلبگ حاوی مقداری زیادی ماده تریپتامین است 
 عنکبوت روانگردان سیدنیAtrax robustus حاوی ماده مخدر ...

هیچ نظری موجود نیست: