کانابیس AK-47 (حشیش) (مخدر گل ) برنده مقاوم دوم ماری جوانا جهان در سال 2003 در جشنوار کانابیس Cannabis cup (جام شاهدانه ).

کانابیس AK-47 (حشیش) (مخدر گل ) برنده مقاوم دوم ماری جوانا جهان در سال 2003 در  جشنوار کانابیس Cannabis cup (جام شاهدانه )
AK-47 نوعی از گیاه شاهدانه(ماری جوانا )  دو جنسی است که در ایران به مخدر گل مشهور است
اکا- چهل هفت برای اولین بار در کشور هلند  به عنوان فرمی جدیدی از ماری جوانا ثبت اختراع شد

اکا -47 در سال 2003 در کشور هلند در جشنوار کانابیس Cannabis cup (جام شاهدانه ) مقاوم دوم بهترین ماری جوانا دنیا را بدست اورد
جشواره جام شاهدانه
هر ساله  در کشور هلند برگذار می شود و بانی ان مجله High Times های تایم می باشد و در این  جشنواره به بهترین های ماری جوانا سال  هدایایی  داده می شود

هیچ نظری موجود نیست: