اعتیاد به پرخوری و الکل و مواد مخدر دارای یک مکانیسم یکسان است


در حالی که به نظر می رسد هیچ عامل مشترکی بین مصرف مواد غذایی و اشتیاق به مصرف مواد مخدر وجود نداشته باشد، یافته های جدید نشان می دهد که مکانیسم مغز در هر دو اعتیاد مشابه است.


مطالعه مغز حدود 40 زن به پژوهشگران در دانشگاه «ییل» آمریکا نشان داد که نمایش عکس «میلک شیک شکلات»، همان مناطقی از مغز شرکت کنندگان پرخور را فعال کرد که معمولا توسط الکل یا مواد مخدر در مغز معتادان برانگیخته می شود.
محققان با استفاده از یک روش تصویربرداری مغز به نام "تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی " یا ام آر آی کارکردی (fmri)، فعالیت های مغزی افراد را پس از نشان دادن
مواد غذایی بررسی کردند و پس از آن شرکت کنندگان در این آزمایش «میلک شیک شکلات» نوشیدند سپس این یافته ها با پاسخ مغز افرادی که در خصوص مصرف مواد غذایی بی مزه مورد مطالعه قرار گرفته بودند، مقایسه شد.
بر اساس یافته های منتشرشده در آرشیو عمومی مجله روانپزشکی، در مغز معتادان به
مواد غذایی فعالیت های عصبی شبیه به آنچه در معتادان به مواد مخدر دیده می شود، مشاهده شد که با فعالیت بیشتر در مناطق مسئول اشتیاق در مغز و فعالیت کمتر در مناطقی که کنترل خواسته ها را به عهده دارند، همراه بود.
همچنین این مطالعه فعالیت قسمت نشان دهنده اعتیاد در مغز افراد لاغر و
چاق معتاد به مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت.
مسئول این تحقیق گفت: ما دریافتیم که گروهی که معتاد به
مواد غذایی هستند، کنترل کمتری در مصرف مواد غذایی دارند و این همان چیزی است که در افراد معتاد نیز دیده می شود .
به گزارش شبکه خبری «پرس تی وی»، این مطالعه نشان می دهد که برخی از محرک ها مانند
تبلیغات مواد غذایی از لحاظ روانی، بلکه از لحاظ فیزیولوژیکی بر افراد خاص تأثیر می گذارد.
این گزارش می افزاید: با وجودی که یافته های جدید بر تأثیر فیزیولوژیک اعتیاد به
مواد غذایی تأکید دارد اما هنوز مشخص نیست که آیا انسان با علاقه شدید به مواد غذایی به دنیا می آیند یا افراد این رفتار را در طول زندگی خود پرورش می دهند.
 اعتیاد به مواد مخدر و اختلالات عصبی در ارتباط ان با ترکیبات مونو سدیم گلوتامات است .
سرم خوراکی "پدیالیت" Pedialyte، درمان خماری ناشی از مصرف ...

هیچ نظری موجود نیست: