مودونوم نام مخدر جدید چیه اما نوموگوم

کشف یک ماده مخدر جدید به شکل پودر شربت - عبرت نیوز
مودونوم  نام مخدر جدید چیه اما نوموگوم
این اطلاع رسانی مسئولین هم در ایران داره شبیه به جوک می شه
این خبر مربوط به  نیمه سال 1391 اما من هر وقت می زنم مخدر جدید  چون توی یک سایت گردن کلفت هست به روز می شه و می اید
هر دفعه هم با دیدن ان خنده روی لب های من می اید
مسئول این مملکت می گه یک ماده مخدر جدید خطرناک امده  من میدونم اما اسمش را نمی گم این هم از این خصوصیات این مشهدی ها  است که می دونوم اما نوموگوم  
عبرت نیوز: ماده مخدر جدیدی از مرزهای پاکستان به کشور وارد شده که به هیچ وجه قابل شناسایی نیست وخطراتی به مراتب بیشتر از قرصهای روانگردان دارد.
به گزارش قدس انلاین به نقل از یک مقام مسوول در ستاد مبارزه با مواد مخدر , طی هفته های اخیر ماده مخدری در شرق کشور وبویژه شهر مشهد کشف شده که به صورت پودر بوده و پس از حل کردن درچای داغ مصرف میشود.
بنا بر این گزارش , این ماده مخدر که اثراتی شبیه روانگردانها دارد , بدون هیچ مکملی و فقط همراه چای مصرف میشود و ظاهری شبیه پودرهای شربت دارد ودر بسته بندیهای مشابهی نیز به کشور وارد شده است .
این مقام مسوول با بیان اینکه مقادیری از این ماده مخدر از قاچاقچیان به دست امده , به این نکته اشاره کرد که این ماده مخدر از کشور پاکستان وارد شده وبسته بندی ان نیز این مساله را اثبات میکند.
وی درعین حال تصریح کرد که اثرات زیانبار این ماده مخدر بسیار بیشتر از سایر روانگردانها ست و باعث میشود که حالات عصبی و روحی شدیدی در مصرف کننده ایجاد میکند.
او از ذکر اسم این ماده مخدر خودداری کرد ولی به خانواده ها هشدار داد که مراقب باشند درصورتی که فرزندانشان چنین موادی با بسته بندی شبیه پودر شربت همراه داشتند یا محتویات انرا با چای مخلوط کردند , به مساله حساس شوند.

نویسنده


ساخت شیشه .متامفتامین .4متیل امینورکس .متکاتینون .یخ.ICE
  • مصرف ماده مخدر شیشه امینورکس جدید با داروهای زیر خطرناک است
  • مصرف ماده مخدر رکس باعث افزایش ناهنجارهای اجتماعی و سیاسی
  • متامفتامین می رود ایس می اید (علت ارزانی شیشه وافزایش خشونت )
  • در ایران  ۴ متیل امینورکس را به جای متامفتامین می فروشند
  • حقیقت پنهان شده در ماده  مخدر شیشه در ایران

  • هیچ نظری موجود نیست: