کافه فیلو (کافه فلسفه ) مکانی که می تواند در پیشگیری از رواج و درمان اعتیاد به مواد مخدر روانگردان کمک کند

کافه فیلو (کافه فلسفه ) مکانی که می تواند در پیشگیری از رواج و درمان اعتیاد به مواد مخدر روانگردان کمک کند
راه های جدید در پیشگیری از اعتیاد یا درمان اعتیاد  باید بسیار هوشمندانه  انتخاب شود .

به نظر من تنها راه رهایی یک جامعه از اعتیاد هدفمند کردن زندگی جوانان است جوانی که با مصرف یک سیگار ماری جوانا منکر خدا و پیغمبر شده  و ارکان اعتقادی او یک شبه به فنا می رود  پایه تفکر درستی از حیات و هدف داری  در زندگی ندارد و تا اخر عمر در دام اعتیاد باقی می ماند
 در نگاه اول ایجاد مراکزی مثل کافه فیلو  ممکن است به نظر  هسته ای برای مقابله با دین تصور شود اما در واقع این طور نیست  زیرا زمانی که جوانان  خودشان  قادر به درک  هدف از حیات  انسان در این زندگی فانی  بشوند   دیگر تحت تاثیر عوامل محیطی  و دوستان قرار نمی گیرند و به همان نتایجی می رسند که افرادی مثل شمس مولانا رسیده اند
 یک زندگی هدفمند  تنها راه پیشگیری از اعتیاد است
درمان های گروهی برای ترک اعتیاد بسیار موفقتر از درمانهای انفرادی است اما جوانی که به تازگی وارد دنیای مواد مخدر و روانگردان شده است هیچگاه به مراکزی مثل NA  یا کنگره 60 مراجعه نمی کند  مکانهایی که در ان  با بحث درباره هدف از حیات و دادن بینش اعتقادی  به نیروی که انها را در زندگی کمک و راهنما است  سعی در ایجاد  بینش درستی در زندگی می کنند  جوانان در ابتدای ورود به دنیای اعتیاد  نه تنها  تمایلی به ورود به این مراکز و ان جی او ها  ندارند بلکه انرا برای خود کسر شان می دانند زیرا انها خود را معتاد و یا افرادی در معرض خطر اعتیاد نمی دانند   اما مکانهایی مثل کافه فیلو  برای  جوانان  جذاب است 
 مکانهای جذابی  که در ان  گروهی از همسالان فقط درباره زندگی و فلسفه  زندگی به دور از سو گیری های حاکم در جامعه  بحث ازاد می کنند    و به کسی برچسب خاصی زده نمی شود
این جا است که نقش افرادی مثل انیماتور های کافه فیلو مشخص می شود کسانی که  می توانند با ایجاد ساختار درستی در تفکر جوانان  فرد را وادار به تفکر درباره اهداف  زندگی  انسان  و  وجود  نیروی لایزال به نام خدا  بکنند

هیچ نظری موجود نیست: