بررسی علمی هفت شهر عشق با هفت چاکرا و ارتباط ان با هفت نوروترانسمیتر مغزی انسان بر اساس مدار هشت اگاهی برای رسیدن به سرزمین حکمت الهی


بررسی  علمی هفت شهر عشق  با هفت چاکرا و ارتباط ان با  هفت نوروترانسمیتر مغزی انسان بر اساس مدار هشت اگاهی  برای رسیدن به  سرزمین حکمت الهی
 سالها بود که می خواستم این پازل را برای خودم حل کنم که چه ارتباط علمی بین اصول ادیان الهی و فلسفه های  نوظهور و قدرت های نهفته در مغز انسان وجود دارد
ایا ماوراطبیعه به راستی  وجود دارد و یا حاصل فعالیت های مغزی انسان است و ایا مغز ما قادر به درک  اسرار کائنات است  راه رسیدن به این قدرت والا چیست
چرا عده ای مثل تیموتی لیری و یا کاستاندا راه رسیدن به اگاهی  را از طریق  مصرف مواد توهم زا می دانند و عده ای دیگر  مذاهب هندو و بودایسم  و چاکرا  مراقبه و یوگا و شمنیسم را طریقت درست می دانند به راستی چه کسی در این وادی درست می گوید
امروز  از موضوعی می نویسم که یکی از محبوترین مشغله ها و دغدغه های فکری من است  .راه رسیدن به ماورا اما از قدیم گفته اند
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی, تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی
در این جا من انچه از اسرار این راه  را که یافته ام می نویسم اما بعید می دانم انان که مدعی هستند بتوانند انچه  گفته می شود را دریابند من فقط راهی را که خود رفته ام می نویسم .
عطار می گوید :
گفت ما را هفت وادی در ره است
چون گذشتی هفت وادی، درگه است
هست وادی طلب آغاز کار
وادی عشق است از آن پس، بی کنار
پس سیم وادی است آن معرفت
پس چهارم وادی استغنا صفت
هست پنجم وادی توحید پاک
پس ششم وادی حیرت صعب‌ناک
هفتمین، وادی فقر است و فنا
بعد از این روی روش نبود تو را
در کشش افتی، روش گم گرددت
گر بود یک قطره قلزم گرددت
 
وادی اول طلب  یا بازکردن چاکرای اول
چه زمانی ما طالب  رسیدن به دانایی و اگاهی  هستیم و برای رسیدن به ان تلاش می کنیم .
ایا شما زمانی که به دنبال اطفای غرایز خود هستید قادر به تفکر هم می باشید
از نظر فروید غریزه جنسی  در انسان بزرگترین انگیزه حرکتی است و ما فقط در دو زمان می توانیم انرا کنترل کنیم قبل از بلوغ و در سنین  بالای است  که قادر به کنترل ان باشیم  زیرا اولین وادی عطار به معنای کنترل خواهش های نفسانی است البته این مسله منافانی با ارضای دیگر غرایض مثل خوابیدن و خوردن ندارد
البته  از نظر من وادی طلب در کودکی اغاز نمی شود اما می توان کودک را اموزش داد  تا بتواند زمانی که به سنینن بالاتر می رسد   و قادر به کنترل خواهش های نفسانی خود  است وارد این وادی بشود بعید می دانم که افراد معمولی تا قبل از 40 سالگی بتوانند وارد این وادی بشوند و انرا درک کنند
چون فرو آیی به وادی طلب
پیشت آید هر زمانی صد تعب
چون نماند هیچ معلومت به دست
دل بباید پاک کرد از هرچ هست
چون دل تو پاک گردد از صفات
تافتن گیرد ز حضرت نور ذات
چون شود آن نور بر دل آشکار
در دل تو یک طلب گردد هزار
در واقع  درست است که چاکرای اول در زمان کودکی و قبل از بلوغ باز است اما نه به طور اگاهانه و خواسته شده   البته  بقیه چاکرا ها همه بسته هستند کودک هنوز از خوردن  و دیگر غرایز لذت می برد و این مانع می شود که او بتواند  به راستی درک درستی از انچه اموزش می بیند داشته باشد در این میان هنوز گیرنده های مغزی کودک هم به تکامل نرسیده است
نتیجه
وادی طلب  واقعی در سنین بالا مفهوم واقعی پیدا می کند زمانی که اطلاعات و علم به همراه کنترل شهوت  وجود داشته باشد
 در این سن ما به یک تکامل مغزی می رسیم و ان رسیدن به حداکثر فعالیت های هورمون های مغزی و استفاده بهینه  از گیرنده های دوپامین و سروتونین است

هیچ نظری موجود نیست: