دانشمندان توانستند میکروب ها را وادار به ساخت مورفین بکنندInstead of Poppies, Engineering Microbes to Make Morphine

دانشمندان توانستند میکروب ها را وادار به ساخت مورفین بکنند
تولید ماده ارزشمند در پزشکی
میکروب​ها، مورفین تولید می‌ کنند
استفاده از مورفین در امور پزشکی و درمانی با هدف کاستن از درد بیماران تاریخچه طولانی دارد با این حال این ماده مخدر از مزارع کشت خشخاش به دست می آید که خود عامل گسترش اعتیاد در جهان است. اکنون محققان به سمتی می روند که از راهی بی خطر یعنی تبدیل میکروب​ها به کارخانه تولید مورفین این ماده را استحصال کنند.

فرآیندی که از آن به «زیست شناسی ترکیبی» یاد می شود، چیزی نیست جزء تلفیق ساختارهای ساده زیستی موجود در طبیعت با هدف دستیابی به مواد و ترکیبات مورد نیاز و اکنون دانشمندان در تلاش هستند تحولی تازه در این نگرش ایجاد کنند.
تبدیل موادی ارزان با ساختارهای ساده زیستی نظیر شکر و آمینو اسیدها به دارو و سوخت زیستی از مدتها پیش آغاز شده و به نتایجی نیز رسیده است.
حالا دانشمندان تلاش می کنند از این موفقیت ها برای تبدیل میکروب ها و ریزارگانیسم هایی از این دست برای تولید ماده ارزشمندی در پزشکی استفاده کنند: مورفین.
در همین راستا گروهی از دانشمندان دانشگاه «استنفورد» نسخه ای از مخمر مورد استفاده در فرآیند تهیه نان را تولید کرده اند که حاوی مقداری مورفین است.
مخمر در واقع ترکیبی از میکروبهاست که در شرایط دمایی خاص به فرآیند تهیه خمیر با کیفیت جهت تهیه نان کمک می کند.
نتایج این دستاورد برای دانشمندان از آن جهت مهم ارزیابی می شود که در صورت استفاده از آن در مقیاس کلان از این پس نیازی به بهره برداری از مورفین به دست آمده از مزارع خشخاش نخواهد بود.
بیش از 4 هزار سال است که بشر از مخمر به عنوان ماده ای ارزشمند در تولید نان استفاده می کند و اکنون این همراه قدیمی بشر به لطف دستاوردهای نوین زیست شناسی ترکیبی نه تنها در فرآیند تهیه نان، بلکه تولید مورفین مورد نیاز در امور پزشکی و درمانی به کار گرفته خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: