راه اخر برای زندکی من ساخت مخدر شیشه است بهم کمک کنید و ساخت شیشه را برام توضیح دهید

راه اخر برای زندکی  من ساخت مخدر شیشه است بهم کمک کنید و ساخت شیشه را برام توضیح دهید


سلام آقای دکتر زیاد سرتان را درد نمی آورم در یک نگاه گوتاه خودم را بهتان معرفی میکنم
من آدمی هستم 46 ساله با 2 فرزند دانشجو و همسری که بعد از 26 سال زندگی بخاطر مشکلات مالی دیگر منو نمیخواد تحصیلات و شغل من کامپیوتر بود که بعد از ورشکستگی به شغل املاک روآوردم که آن هم دچار رکود بازار و در نتیجه یکسال و نیم است که من درآمدی ندارم.
 از سر ناچاری بفکر ساخت شیشه افتادم البته ولی ساخت آنرا بلد نیستم به هر دری زدم کسی را پیدا نکرم که یادم دهد فقط یکی دو نفر را با هزار زحمت پیدا کردم که آنها هم بطور شفاهی بهم چیزهایی گفتن آقای دکتر موقیتی پیش آمده که برم افغانستان اینکار را بکنم و من بهشان گفتم بلدم و آنها گفتند بیا اینجا ما کمکت میکنیم ، نمیدونم چرا برای شما نامه نوشتم پیش خودم فکر کردم شاید شما بهم کمک کنید تصمیم دارم بروم آنجا و چند ماهی اینکار را انجام دهم و برگردنم زندگیمو نجات دهم ، اگر دوست داشتید بهم کمک کنید و طرز ساخت شیشه را برام توضیح دهید . 
جواب  
دوست عزیز  شما فکر می کنید با این همه مهارت در کارهای دیگر که داشته اید  و در ان شکست خوردید می توانید وارد دنیای  جدیدی از کار و فعالیت بشوید که نه علم و نه تجربه انرا دارید  دنیایی که خطرات زیادی برای اینده و زندگی شما دارد
ورود به این مقوله  علاوه بر اینکه انسانی نیست بلکه باعث می شود شکست دیگری در زندگی بخورید که دیگر نتوانید انرا جبران کنید  دست از این خیالات که ساخت و فروش مخدر شیشه شما را به پول و زندگی سعادت مند می رساند بردارید و زندگی را با نگاه واقع بینانه تری بنگرید

هیچ نظری موجود نیست: