کافه فیلو Café Philosophique مکانی برای خوردن قهوه ای با سقراط و راهکاری برای گروه درمانی جامعه جوان ایران

کافه فیلو Café Philosophique مکانی برای خوردن قهوه ای با سقراط و راهکاری برای گروه درمانی  جامعه جوان ایران
کافه فیلو(قهوه ای برای سقراط ) چیست
اصطلاح کافه فیلو حدود 20 سالی است که در کشور فرانسه رایج شده است کافه فیلو (کافه فیلسوف ) محلی است مشابه با کافه تریاهای معمولی که محل تجمع افراد عادی و دانشجویان است کافه فیلو اولین بار در سال 1992میلادی توسط مارک سوته marc sautet در فرانسه در پاریس دایر شد
در این کافه فردی به نام انیماتور(گرداننده ) وجود دارد که شروع به صجبت درباره بحث های فلسفی می کند و از کسانی که در کافه هستند شروع به سوال می کند و انها را وارد بحث فلسفی می کند و اینگونه افراد را وادار به تفکر می کند
مسله ایجاد کافه فیلو در کافه تریاهای ایران کمی مشکل است زیرا در کافه فیلو باید مسائل فلسفی مطرح شود نه مسائل سیاسی که متاسفانه در ایران همه چیز سر انجام به مسائل سیاسی مرتبط می شود
در واقع انیماتور کافه فیلو در ایران باید بسیار زبردست باشد تا بتواند خط اصلی را حفظ کند تا مسیر مباحث فلسفی به سمت سیاست نرود
نویسنده
به نظر می رسد وجود این چنین مکانهای و بحث های فلسفی در ان باعث افزایش قدرت تفکر و تکامل قسمت پره فرونتال مغز انسان می شود و این به معنی کاهش تمایل به مصرف مواد مخدر روانگردان و سلامت روحی و روانی جامعه است وجود این مکانها و بحث های فلسفی در انرا می توان نوعی روان درمانی جوانان در جامعه دانست

هیچ نظری موجود نیست: