یک هنرمند هلندی به نام Diddo sculpts با استفاده از متراکم کردن ماده مخدر کوکائین یک جمجمه از سر انسان را خلق کرد.یک هنرمند هلندی  به نام Diddo sculpts  با استفاده از متراکم کردن ماده مخدر کوکائین یک جمجمه از سر انسان را خلق کرد این هم جواب ان عده که می گویند کوکائین خلاقیت نمی اورد ؟؟

هیچ نظری موجود نیست: