رواج و مصرف ماده مخدر روانگردان صنعتی جدید بونسای در ترکیه و مرگ 230 جوان به علت سکته قلبی New Turkey's new death for the young: bonzai

بونسای ماده مخدر روانگردان جدید صنعتی که تاکنون موجب مرگ بیش از 230 نفر از جوانان در کشور ترکیه شده است
این ماده مخدر جدید مخلوطی از ماری جوانا صنعتی اسپایس و ماده مخدر دیگری است که دارای اثراتی مشابه با هروئین است
طبق اظهار نظر پزشک قانونی ترکیه بیشتر جوانانی که از روانگردان بونسای استفاده کردند به علت سکته قلبی فوت نموده اند
نام این روانگردان از اسم نوعی درخت مینیاتوری در ژاپن به نام  bonsai گرفته شده است که تلفظ ان به زبان ترکی بونسای bonsaiمی شود

هیچ نظری موجود نیست: