قانون استعمال پزشکی ماریجوانا(مخدر گل ) در فلوریدا به تصویب نرسید

قانون استعمال پزشکی ماریجوانا در فلوریدا به تصویب نرسید
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳
طرح قانونی سازی استعمال پزشکی ماریجوانا (مخدر گل ) در فلوریدا به دلیل عدم اخذ میزان آرای تعیین شده به تصویب نرسید.
        
به گزارش  از خبرگزاری reason، طرح قانونی‌سازی استعمال پزشکی ماریجوانا(ماری جوانا طبی ) در فلوریدا به منظور تصویب نهایی در انتخابات چهارم نوامبر باید بالغ بر ۶۰ درصد از آرای رای دهندگان را اخذ می‌نمود. اما این طرح تنها موفق به دریافت 57 درصد رای موافق و 43 درصد رای مخالف شد. به میزان ۳ درصد آرای بیشتر نیاز بود تا فلوریدا در جایگاه اولین ایالت در جنوب آمریکا قرار گیرد که اقدام به قانونی‌سازی استعمال پزشکی ماریجوانا (مدیکال کانابیس ) می‌نماید.
سرپرست طرح قانونی سازی استعمال پزشکی ماریجوانا در فلوریدا اظهار داشته است دست از تلاش نخواهد کشید چرا که این قانون را مجددا در انتخابات ۲۰۱۶ به رفراندوم خواهد گذاشت. 
استعمال پزشکی ماریجوانا(مدیکال کانابیس ) در ۲۳ ایالت به همراه منطقه فدرالی واشنگتن دی.سی قانونی می‌باشد
.

هیچ نظری موجود نیست: