از نظر من فقط این سه نفر خائن در ستاد مباره با مواد مخدر به ملت مسلمان ایران خیانت کردند

امروز احساس می کنم  دیگر زمان زیادی تا رسیدن به هدفم باقی نمانده است و می توانم نتیجه تلاش  چهار ساله خود را به زودی ببینم 
 پرده برداری از خیانتی  که عده ای از مسئولین در قبال مردم  مسلمان ایران  انجام داده  و زندگی بسیاری از جوانان ما را  به تباهی کشیده اند
نمی دانم خیانت از نظر شما چه معنی می دهد
خیانت در هر منظری می تواند معنای خاصی داشته باشد
از نظر من زمانی که یک مسئول در صدر امور و انجام  کاری قرار می گیرد اگر خود م بداند  که  لایق ان مسئولیت  نیست حتی اگر نتواند در  راستای امور محوله موثر باشد  و کار درستی انجام بدهد اگر بر ضد اهداف  ان سازمان کاری انجام ندهد  باز هم قابل بخشش است  و خائن نیست گو اینکه بعضی ها این را هم قبول ندارند .
اما از نگاه من  انهایی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر مصدر امور  بوده و هستند  و نه تنها هیچ کاری انجام نداده بلکه  با اعمال و اقداماتشان  اب در اسیاب دشمن ریخته و ضربه ای جبران ناپذیر  به این کشور و جان مال مردم زدند  قابل بخشش نیستد  حتی اگر  نادانسته دست به این خیانت ها  زده باشند
من بیش از 4000 پست درباره مواد مخدر نوشتم  و هر پست من همانند  ضربه تبر کوچکی به این افراد بود و امروز شاهد ان  هستم که  بعد از چهار سال تلاش های بی وفقه  ارام ارام  از هر کوشه و کنار زمزمه های به گوش می رسد و همه خواستار حقیقت واقعی هستند  و من مطمین هستم زمان زیادی تا سقوط ان افرادی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر به این کشور خیانت کرده اند باقی نیست
مبارزه ما با ستاد مبارزه با مواد مخدر مبارزه با رواج مواد مخدر است ؟
وقتی آرتا به درستی معتادان به مخدر شیشه (متامفتامین ) را با مخدر گل ترک داد ؟
 آیا تنها ترین سردار مبارز با مواد مخدر روانگردان در مقابل خیل لشکر جهل

هیچ نظری موجود نیست: