چرا خبرنگار دفاع مقدس داریم اما خبرنگار قارچ مقدس نداریم

اگر کشور ایران دیروز رو در رو فقط  با یک خصم در حال جنگ جهاد  بود و خبرنگاران دفاع مقدس  در خط اول جبهه ها   برای تهیه خبر از جان خود مایع می گذاشتند   امروز کشور ما در جنگی پنهان با هزاران خصم در حال جدل است .
جنگی بدون اژیر و صدای انفجار و شهدای اشکار
جنگی که  صدای ندارد .
جنگی که اگر خون جوانی در میدان کار زارش  رویت نمی شود  اما هزاران  پدر و مادر در ان  خون به  دل شده اند  
 شهدا و مفقودین  این جنگ همگی  گمنام  هستند زیرا کسی نمی خواهد از انها نامی ببرد   .
اگر روزی ما برای خاک  ایران و حفظ شرافتمان   جهاد کردیم تا دشمن وارد این آب و خاک نشود امروز باید برای  حفظ  جسم و روح  جوانانی بجنگیم که مورد تعرض استکبار جهانی قرار گرفته اند  جوانانی  که در این  اب خاک زندگی می کنند  و میراث دارد این مرز بوم هستند و بعد از مرگ جسمشان  در همین خاک  مدفون خواهد شد  
یاعلی

هیچ نظری موجود نیست: