سعید صفاتیان:مخدر کروکودیل همان هروئین است .دکتر یزدان نیاز :مخدر کروکودیل همان دزومورفین است ؟


مخدر کروکودیل همان هروئین است

رئیس کارگروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مواد مخدرهایی که با اسامی مختلف سر زبان‌ها افتاده، همگی یک ترکیب و با درجه خلوص متفاوت هستند، مثل کروکودیل که همان هروئین با درجه خلوص بالای 60 درصد است.
 

به گزارش ایسنا، سعید صفاتیان افزود: مواد مخدری همچون گل، برنج و ماشروم که مدتی است سر زبان ها افتاده، همگی دارای یک ترکیب و با اسامی مختلف خیابانی هستند که البته در پنج سال گذشته، بیماری که ماشروم مصرف کرده باشد به من و دیگر همکارانم در این حوزه مراجعه نکرده است.
به گفته وی، مواد جدیدی که وارد بازار می شود و اسامی مختلفی دارد اغلب مواد توهم زاست که درصد خلوص گوناگونی دارد
مخدر کروکودیل همان دزومورفین است .
ماده مخدر کروکودیل (دزومورفین ) در ایران سیاسی است - Opium ...
ماده مخدر کراک همان کروکودیل (دزومورفین ) است - Opium.Site ...
عواقب مصرف ماده مخدر کروکودیل Desomorphine(دزومورفین )
مدعیان ورود کروکودیل سند ارائه کنند - Opium.Site وبلاگ ...
کروکودیل(دزومورفین ) نداریم، همان شیشه(متامفتامین ) - ...
مخدر های نوظهور با دزومورفین recreational drug desomorphine
آیا ماده مخدرجدید کروکودیل (دزومورفین) - Opium.Site وبلاگ ...
Methyldesorphine متیل دزومورفین - Opium.Site وبلاگ رسمی ...
ساخت متامفتامین و ماده مخدر کراک و کراک روسی (کروک...
هیچ نظری موجود نیست: