علت گرایش معتادان شیشه ای به مصرف ماری جوانا (مخدر گل ).

دکتر یزدان نیاز
این روزها اغلب مصرف کننده گان ماده مخدر شیشه رو به مصرف ماری جوانا آورده اند .

مصرف طولانی مدت مخدر شیشه باعث کاهش اشتها و کاهش خواب معتادان به شیشه می شود این امر باعث می شود که معتادان به شیشه برای ایجاد توازون در زندگی خود رو به مصرف ماده روانگردان ماری جوانا (گل ) بیاورند
مصرف ماری جوانا با افزایش اشتهایی معتادان به شیشه و ایجاد ارامش و خواب باعث می شود اثرات اعتیاد به شیشه کمتر نمود پیدا کند
سهولت دستیابی و اسانی  فرم مصرف  ماری جوانا و قیمت ارزان ماری جوانا  و این تفکر غلط که ماری جوانا اعتیاد ندارد باعث رواج  مصرف ماری جوانا در بین معتادین به شیشه شده است  
مسله استفاده از مخدر شیشه به همراه ماریجوانا به خصوص در بین دانش اموزان اخر دبیرستان و دانشجویان دانشگاه ها بیشتر دیده می شود

هیچ نظری موجود نیست: