آيا آمار ايدز در معتادان افزايش مي يابد؟ آیا گاف جدیدی به گاف های سردار مبارز با مواد مخدر اضافه می شود

آيا آمار ايدز در معتادان افزايش مي يابد؟
در اول آبان ماه سال گذشته در گفت و گو با برخي رسانه ها اعلام کردم که هروئين ارزان خواهد شد.
 در آن مصاحبه علت ارزان شدن هروئين را «افزايش تعداد لابراتوارهاي توليد در افغانستان» اعلام کردم. اکنون تقريباً يک سال از آن تاريخ گذشته است و روزنامه ها و خبرگزاري ها از کاهش چشمگير قيمت هروئين خبر مي دهند.

من يک سال پيش پيشگويي نکرده بودم، پيش بيني کرده بودم. پيش بيني اي که نتيجه تجزيه وتحليل داده ها و اطلاعات بود.
 در صورتي که داده هاي آماري و اطلاعات مورد نياز در دسترس باشد پيش بيني بسياري از مشکلاتي که در حوزه مواد مخدر اتفاق مي افتد، امکان پذير است اما مشکل از آنجا آغاز مي شود که سياستگذاران و برنامه ريزان کشور آن گونه که بايد ، از دانش تحليل آمارها و اطلاعات بهره کافي نمي برند و با اين بي توجهي گاهي کشور را وارد شرايط بحراني مي کنند.
عدم پيش بيني و برنامه ريزي بهنگام باعث مي شود مسئولان هنگام پديد آمدن مشکلي مانند ورود يک ماده مخدر جديد يا تغيير الگوي مصرف، به يک باره غافلگير شوند و بدون هيچ برنامه ريزي قبلي قدم در ارائه راه حل مشکلات بگذارند.
در چنين شرايطي تصميم گيري ها با دستپاچگي و لحظه اي انجام مي گيرد و در بيشتر موارد هم راه حل ها به موفقيت نمي رسند و هميشه مسئولان چندين گام از قاچاقچيان مواد مخدر عقب مي مانند. اين در حالي است که مافياي مواد مخدر براي کسب سود بيشتر هميشه برنامه ريزي دارد و براي بالابردن سود خود تلاش مي کند. در چنين شرايطي فعالان و سياستگذاران حوزه اعتياد بايد قدرت پيش بيني به دست بياورند و هوشمندانه براي آينده برنامه ريزي کنند.    
نبايد از خاطر ببريم که هروئين ماده مخدري است که براحتي قابل تزريق است و دقيقاً به همين دليل نياز است که اين مساله مورد توجه قرار گيرد و برنامه ريزي هاي لازم براي آينده انجام شود.
 در دهه هاي گذشته افزايش بيماري ايدز در ايران باعث شد تا برنامه هاي مختلفي براي کاهش رشد HIV از طريق معتادان تزريقي در برنامه هاي کلان جمهوري اسلامي ايران گنجانده شود که اين برنامه ها چه از طريق برنامه هاي کاهش آسيب در سطح جامعه و چه در زندان ها به صورت عملي اجرا شد و به نتيجه مناسب رسيد. به اين ترتيب کنترل نرخ رشد بيماري ايدز از طريق معتادان تزريقي به يکي از افتخارات سازمان هاي دولتي در مجامع داخلي و بين المللي تبديل شد. اکنون نيز با شرايط پيش آمده يعني کاهش قيمت هروئين و افزايش تعداد مصرف کنندگان هروئين، نياز است به دو نکته توجه کنيم:    
1. با افزايش مصرف شيشه در 4 يا 5 سال گذشته در کشور، مراکز کاهش آسيب مواد مخدر اهميت خود را از دست دادند و اين مراکز از نظر کمي و کيفي کاهش چشمگيري داشتند. برنامه هاي توزيع سوزن و سرنگ هم ديگر مانند گذشته مورد توجه قرار نگرفت و بشدت کاهش يافت. همچنين بيشتر کارکنان اين مراکز تغيير کرده اند و ديگر مانند گذشته آموزش ديده نيستند و دقيقاً به همين دليل کيفيت ارائه خدمات در آنها افت کرده است.
 با توجه به اينکه با کاهش قيمت هروئين بزودي تعداد مصرف کنندگان هروئين افزايش پيدا مي کند و بخش زيادي از مصرف کنندگان شيشه و ترياک احتمالاً به سمت مصرف هروئين مي روند و تزريق هروئين هم افزايش پيدا خواهد کرد، بنابراين نياز است که دوباره مراکز کاهش آسيب احيا شوند و توسعه بيابند و کيفيت آنها هم افزايش يابد.    
2. نکته ديگري که بايد به آن توجه کنيم اين است که اخيراً کميته هماهنگ کننده کشوري صندوق جهاني مبارزه با ايدز در کشور برنامه اي را براي سه سال آينده طراحي کرده است که متاسفانه در اين برنامه بودجه مراکز خدمات به معتادان تزريقي(DIC)، کاهش چشمگيري يافته است. با وجود اينکه مديران بخش اچ.آي.وي وزارت بهداشت و مسئولان اين وزارتخانه از افزايش مصرف هروئين و احتمال انتقال بيشتر اين بيماري از طريق تزريق آگاه بوده اند نمي دانم به چه دليل و با چه تفکري اين کاهش بودجه اتفاق افتاده است. در چنين شرايطي عقل سليم حکم مي کند براي اين حوزه افزايش بودجه در نظر گرفته شود تا امکان کنترل اين بيماري از طريق معتادان تزريقي فراهم شود. اين کاهش بودجه ها زنگ هشداري است که نشان مي دهد توجه جدي به برنامه کاهش آسيب معتادان تزريقي وزنان معتاد وجود ندارد و باز هم اين مساله به دست فراموشي سپرده شده است. اين فراموشي مي تواند خطر جدي در سال هاي آينده براي کشور ايجاد کند و باعث شود که موج جديدي از افزايش نرخ اچ.آي.وي در ميان معتادان تزريقي داشته باشيم.    
در آبان ماه 92 هشدار دادم که هروئين ارزان مي شود و بايد براي اين وضعيت برنامه ريزي کرد که اين مساله مورد توجه قرار نگرفت. اين بار هم هشدار مي دهم که بزودي [در يکي، دو سال آينده] شاهد افزايش مصرف تزريقي در بين معتادان به هروئين خواهيم بود. کنترل اين وضعيت نياز به برنامه ريزي و آينده نگري دارد. بايد با اختصاص بودجه مناسب و مديريت صحيح برنامه هاي کاهش آسيب را در کشور گسترش دهيم و مانع از آن شويم که موج جديدي از ابتلابه بيماري ايدز در کشور ايجاد شود. در صورت بي توجهي به اين مساله درطي سال هاي آينده خطر جدي را در حوزه ابتلابه بيماري ايدز شاهد خواهيم بود.    
    
عباس دیلمی زاده دبيرکل شبکه سازمان هاي غيردولتي در حوزه کاهش تقاضاي موادمخدر

منبع: روزنامه ایران 5 آبان


دکتر یزدان نیاز  کلمات جناب عباس دیلمی زاده دبیر کل شبکه سازمان های غیردولتی در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر مرا به یاد پست های که در آذرماه سال قبل نوشته بودم انداخت

آشپزخانه های تهران در دروازه غار و شوش تبدیل به لابراتوارهای ساخت مخدر کروکودیل (دزومورفین ) شد


هیچ نظری موجود نیست: