طرفداران ماری جوانا در ایران معتقد هستند مرغ یک پا داره و ماری جوانا اعتیاد نداره و مار ما مار است نه ماری جوانا شما

متاسفانه به دلیل ضعف در اطلاع رسانی درباره ماری جوانا و انواع ان و مواد مخدر جدید صنعتی که دارای اثرات و شکلی مشابه با ماری جوانا هستند زمینه ورود ماده  روانگردان جدید اسپایس به ایران اماده شده است
فرق مخدر گل و ماری جوانا چیست
بیش از 99/9 در صد جوانان هنوز فرق بین مخدر گل و ماری جوانا سنتی را نمی دانند و تصورات غلط دیروز درباره زیان بار نبودن ماری جوانا و عدم اعتیاد اور بودن ان که مربوط به ماری جوانا سنتی سایتوا بوده است  باعث رواج   مخدر گل شده است
ما هم با این نظریه که ماری جوانا ساتیوا زیاد  اعتیاد اور نیست و می توان انرا به راحتی ترک کرد موافقیم اما تمامی مدارک و تحقیقات علمی نشان می دهد  انواع ماری جوانا گل (مخدر گل ) دارای اثرات تخریبی و اعتیاد اور می باشد
متاسفانه برای طرفداران ماری جوانا در ایران  که هنوز  فرق مخدر گل و ماری جوانا سنتی را نمی دانند و دوغ دوشاب برای انها یکی است این مسله مهم نیست 
مصرف کننده گان ماری جوانا چشم خود را بر روی حقیقت بسته و فقط با مصرف ماده ای سبز رنگی که بتواند  مدتی به انها ارامش بدهد مشغول به کار خود هستند
.غافل از اینکه اگر همین امروز ما به تمامی مصرف کننده گان ماری جوانا گل (مخدر گل ) برگ ماری جوانا سنتی (سایتوا ) رابرای مصرف بدهیم همه خواهند گفت
این چه اشغالی است این که ماری جوانا نیست  و بعد همگی یک سیگاری گل در می اورند و می گویند این ماری جوانا است
نویسنده
در قسمتی از فیلم صمد معلم روی تخته می نویسد مار و به بچه های می گوید این مار است اما صمد و ماری گیر یک مار واقعی  را نشان می دهند و می گویند این مار است نه مار شما !!
حالا همه توی ایران ماری جوانا گل را در می اورند و می گویند این مار است نه ماری جوانا  که شما نوشتید ؟

هیچ نظری موجود نیست: