ابتکار محقق ایرانی مدرسه پزشکی هاروارد برای درمان اعتیاد به کوکائین.

ابتکار محقق ایرانی مدرسه پزشکی هاروارد برای درمان اعتیاد به کوکائین

پروتئین
محقق ایرانی و مدیر آزمایشگاه "عصب شناسی" بیمارستان عمومی ماساچوست استراتژی جدیدی مبتنی بر هدف قراردادن نوعی پروتئین در مغز برای درمان اعتیاد به کوکائین ارایه کرده است.
دکتر غزاله صدری وکیلی استادیار عصب شناسی مدرسه پزشکی هاروارد موفق شده است تا هدف پروتئینی برای درمان اعتیاد به کوکائین ارایه کند.
وکیلی و همکارانش با انجام آزمایش هایی بر روی موشهای آزمایشگاهی متوجه شدند با اعمال تغییراتی در یکی از آمینو اسیدهای موجود در یک پروتئین مهم دریافت کننده، گرایش مجدد حیوان به کوکائین - در حالی که برای مدتی از استفاده از این ماده مخدر محروم بوده - به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
یافته های محقق ایرانی مدرسه پزشکی هاروارد نشان می دهد افزایش و فعالیت بیشتر این آنزیم که مسوول تغییر در بخشی از پروتئین دریافت کننده AMPA موسوم به GluA2 است موجب می شود تا موشهای آزمایشگاهی به رغم داشتن آزادی عمل در استفاده از کوکائین، تمایل چندانی به این کار نداشته باشند.
وکیلی در این خصوص می گوید : نقش حیاتی پروتئین AMPA در گرایش به کوکائین کاملا روشن است. ما پیش از این دریافته بودیم که فعالسازی پروتئین AMPA در nucleus accumbens - ناحیه ای از مغز که با اعتیاد به مواد مخدر ارتباط دارد - از سرگیری استفاده از کوکائین در حیوانات آزمایشگاهی را تسریع می بخشد و ما در مطالعه اخیرمان ارتباط پروتئین های AMPA با این فرآیند را کشف کرده ایم.
وی در خصوص نتایج این دستاورد اعلام کرد: با استفاده از نتایج این مطالعه می توان استراتژی بی خطر و مطمئنی جهت درمان اعتیاد به کوکائین ارایه کرد.
ترک اعتیاد به کوکائین با باکتری Towards Cocaine ...
ترک اعتیاد به کوکائین با نور اشعه لیزر Laser light zaps ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: کوکائین ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: سرم را بشکن ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: مخدر تروپاریل ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: مخدر WIN ...

هیچ نظری موجود نیست: