با ظهور مواد مخدر جدید از دسته کانابیس های صنعتی امریکا وضعیت اضطراری اعلام کرد

با ظهور مواد مخدر جدید از  دسته کانابیس های صنعتی امریکا  وضعیت اضطراری اعلام کرد

2014


مواد مخدر جدید و روند های نوظهور مصرف مواد مخدر اغلب در مراحلی سریع و پشت سر هم بوجود می آیند . انجمن کار گروهی اپیدمیولوژی NIDA با علامت اختصاری (CEWG) مجموعه ای از محققان است که در مناطق عمده شهری و برخی از ایالات سراسر آمریکا ، اطلاعاتی را از ظهور نمونه ها و طرح هایی در زمینه مصرف مواد مخدر جمع آوری و گزارش می کنند . مطلب ذیل بر اساس گزارش CEWG و دیگر منابع قابل اعتماد تهیه شده است .

کانابینوئید های جدید مصنوعی (صنعتی) (اسپایس یا ادویه )

مواد مخدر طراح :، مواد مخدری که از نظر عملکرد  شیمیایی اثراتی مشابه با ماده موثره در ماری جوانا به نام تتراهیدروکانابینول دارند   و تحت نام کانابینوئید های صنعتی (مصنوعی) و به زبان محاوره ماری جوانای صنعتی  برای فرار از ممنوعیت قانونی در قالب و شکل  ترکیبات قدیمی به شکب ماری جوانا طبیعی  تولید و عرضه می شود 
 این مواد بسیار خطرناک تر از ماری جوانای معمولی هستند و بسیاری از عواقب  ان ناشناخته و برای انسان جدیدی است  اوردوز (overdose) ، رفتارهای پرخاشگرانه و یا خودکشی  از اثرات این  کانابیس های صنعتی است
زمانی ترکیبات کانابیس های صنعتی فقط شامل سه نوع کانابیس صنعتی دکتر جان ویلیام هافمن jwh و کانابیس صنعتی ساخت  اسرائیل و کانابیس صنعتی امریکا  AM بود

بسیاری از  ترکیبات جدید تری با خواص جدید  وارد بازار مواد مخدر شدند و تعداد زیادی از مصرف کننده ها روانه بیمارستانهای امریکا  کرده اند هستند . برخی از آین ترکیبات جدید تر کانابیس های صنعتی  عبارتند از :

1- AB-PINACA , AB-FUBINACA ( که تحت عنوان ابر 9 (cloud9) ، آرامش (relax) یا تاج (crown) فروخته شده اند) به صورت مایع در بطری های قطره چکان دار فروخته شده و اغلب با تجهیزات تبخیر کننده مانند سیگارهای الکترونیکی (e-cigarettes) و قلم هایی بصورت قلیان (hookah pens) مصرف می شوند . موارد بستری بیشماری از بیمارستان های میشیگان گزارش شده که براثر آن دایره بهداشت و سلامت شهرستان ماکومب (Macomb County Health Department) با صدور اعلامیه ای بصورت اضطراری ضمن هشدار های لازم ، ممنوعیت فروش این مواد را در سطح شهرستان اعلان کرده است . ، عوارضی مانند توهم ، رفتارهای پرخاشگرانه ، افزایش ضربان قلب ، خواب آلودگی و استفراغ مواردی هستند که بر اثر مصرف این مواد گزارش شده است .

2- MAB-CHMINACA , ADB-CHMINACA ( که تحت عنوان موجو (mojo) ، اسپایس (spice) ، کی2 (k2) و اسکوبی اسنکس (Scooby snax) فروخته شده اند) و متجاوز از 150 نفر را در شهر  باتون روژ (Baton Rouge) و لافایت (Lafayette) روانه بیمارستان کرده اند .

فروش این مواد در ماه اکتبر به دستور فرماندار در ایالت مربوطه ممنوع شد . عوارضی مانند هیجان زدگی شدید (severe agitation) ، اضطراب ، جنون و سوء ظن شدید (paranoia) ، افزایش ضربان قلب و فشار خون بالا ، تهوع و استفراغ ، اسپاسم های عضلانی ، تشنج و لرزش (seizures and tremors) ، توهم های شدید (intense hallucinations) ، دوره های روانی (psychotic episodes) ، تثبیت خودکشی و دیگر افکار خطرناک ، مواردی هستند که بر اثر مصرف این مواد مشاهده و گزارش شده است . 
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: گیاه روانگردان ...
مخدر جدید صنعتی AH-7921 در روانگردان اسپایس (ماری جوانا ...

ماری جوانا مصنوعی دلقک دیوانه غیر قانونی اعلام شد Florida ...

ترجمه از مطلب emerging trend در سایت national institute of drug abuse - NIDA

هیچ نظری موجود نیست: