ورزش شدت اعتیاد به متامفتامین ها را کاهش می دهد.TSRI Study Shows How Exercise Could Reduce Relapse During Meth Withdrawal


 مطالعات جدید نشان داده است که انجام ورزش هرچند مختصر می تواند میزان مصرف متامفتامین را در افراد معتاد به این ماده کاهش و از بیشتر شدن دوز مصرفی جلوگیری کند.
 مطالعات جدید نشان داده است که انجام ورزش هرچند مختصر می تواند میزان مصرف متامفتامین را در افراد معتاد به این ماده کاهش و از بیشتر شدن دوز مصرفی جلوگیری کند.
این تحقیقات نشان داد که ورزش بر نورون  های خاصی از مغز تاثیر می گذارد که با میزان رضایت از متامفتامین مصرفی در ارتباط است.
این تحقیقات در موسسه تحقیقاتی scripps (TSRI) انجام شده است.
این تحقیقات در پی افزایش مصرف متامفتامین در آمریکا انجام شده است. از سال 2008 تاکنون مصرف متامفتامین در این کشور 50 درصد افزایش یافته است. کشف راهی برای تاثیرگذاری بر مغز به نوعی که میزان نیاز به متامتفامین در بدن کم شود می تواند به درمان اعتیاد به این نوع داروها کمک کند.
در مطالعات انجام شده در سال 2013 نیز مشخص شده بود، دویدن میزان مصرف و نیاز به متامفتامین را در افراد معتاد به این ماده کاهش می دهد.

 در این مطالعات محققان دو گروه موش را مورد بررسی قرار دادند که یک گروه آنها بر روی تردمیل می دویدند. در این بررسی ها مشخص شد موش هایی که بر روی تردمیل می دوند با میزان کمتری متامفتامین ارضا می شوند.
TSRI Study Shows How Exercise Could Reduce Relapse ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: نوروتروفین ...
افزایش نوروتروفین BDNF در مغز باعث از بین رفتن خاط...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: عشق عاشقی و ...
چطور میزان مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) - Opium.Site ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: موثرترین دارو ...

هیچ نظری موجود نیست: