اشک غم پدران و مادران در ایران در سوگ فرزندانی که همچون گل پر پر شدند هدیه ای به مسئولین مبارزه با مواد مخدر


پیر مرد در حالی که  قطرات اشکش ارام ارام از کنار گونه هایش روان بود ناگهان  فغان کرد چرا من ! من فقط همین یک پسر را دارم .
حسین من   علم کش روز عاشورا  بود انهم به عشق هم نامش امام  حسین
امید اول و اخر ما فقط حسین بود چه ارزوها داشتیم مادرش همیشه می خواست عروسی او را ببیند و  نوه حسین را در  اغوش بکشد .
او گل سر سبد بچه های محله بود چرا مگر این لعنتی چیست که از بچه باهوش و عاشق و خوب من چنین دیوی ساخته است اخرین امید ما شما بودید دکتر .
مگر خدا نگفته است که من برای هر دردی دعوای دارم این خدا کجا است .که جواب من را بدهد
ای خالق هستی تو که هر چیز را برای رفاه ما بنده گان افریدی این چه گیاه شیطانی بود که مغز عقل بنده ات  را ضایع می کند .
دکتر از قدیم درست گفته اند که نهند نام زنگی کافور
این گل برای من همان شیطان بااسمی دیگر است  خدایا لعنت بر هر چه گلی که افریدی که این چنین گل زندگی من را پر پر کرد
لینک
 اگر نام شما حسین است مخدر گل نکشید ؟ ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: ایا نام معتاد می ...تواند بر روی اعتیاد اثر بگذاردهیچ نظری موجود نیست: