کویت در مبارزه با مواد مخدر تاکنون استراتژی موفقی داشته است Kuwait well-versed in strategizing against narcotics

کویت در مبارزه با مواد مخدر تاکنون استراتژی موفقی داشته است
کویت  در راه مبارزه با اعتیاد  و  مواد مخدر برای مدت زمان طولانی  دارای یک برنامه منظم و موفق بوده است 
و در اجرای سیاست های خود در راه مبارزه با مواد مخدر با قدرت در حال حرکت است 
قائم مقام وزارت پیشگیری از مواد مخدر صالح آل انازی گفت :
 در میان تاکتیک های کویت در راه  مبارزه با مواد مخدر  ابتدا ما با تاسیس  یک کمیته ملی برای پیشگیری از مواد مخدر در سال 1989  شروع کردیم که در سال 2006 این سازمان بطور مستقل مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را بعهده دارد 

 صالح آل Enizi  گفت که  گروه پیشگیری از مواد مخدر در کشور کویت مسولیت اطلاع رسانی به عموم مردم و حفاظت از انها را در برابر خطرات مواد مخدر روانگردان به عهده دارد 
 صالح ال انازی  افزود به  اهمیت خانواده ها در حمایت از فرزندان برای جلوگیری از وارد شدن انها به گرداب اعتیاد اشاره کرد و مشارکت والدین را در امر مبارزه با مواد مخدر لازم دانست
ماده مخدر قرص کاپتاگون(captagon) - Opium.Site وبلاگ رسمی ...
قاچاقچیان مواد مخدر به دانش آموزان عربستان سعودی کاپتاگون ...
کاپتاگون captagon( كبتاجون) (كابتاحون) - Opium.Site ...
عربستان سعودی 681 قاچاقچی مواد مخدر را در سال 2012 ...
عربستان سعودی چهار نفر را به جرم قاچاق ماری جوانا با شمشیر ...

هیچ نظری موجود نیست: