هرماده مخدر کریستال شکل متامفتامین نیست ؟

هرماده مخدر کریستال شکل متامفتامین نیست ؟
شیشه و یا کریستال چیست و چه فرقی با متامفتامین دارد

متامفتامین که در ایران به آن شیشه می گویند
کریستال ایس و یا شیشه یک ترم عمومی برای انواعی از مواد مخدر است که بر اثر حرارات تبخیر می شوند که شامل انواعی از مواد مخدر مثل ۴ متیل امینورکس .متیل پروپانولاامین مت کاتینون کاتین کاتینون متامفتامین است
opium.site: 4 متیل امینو رکس -سرخوشی شناخنه شده -یوفوریا -ایس ...
آنچه در ایران به نام کریستال شیشه شناخته می شود و همگان فکر می کنند ماده مخدر متامفتامین است در ۵۰ در صد موارد ماده مخدری به نام متکاتینون است و اغلب با وایتکس و یا پرمنگنات پتاسیم ساخته می شود

۴ متیل امینورکس با نام خیابانی یخ -شیشه -ایس
لفظ ایس یا کریستال اولین بار برای ماده مخدر ۴متیل امینورکس به کار رفت ولی بعد ها این لغت برای هر ماده مخدر دیگری هم که در گرما از حالت جامد سریعا مایع و بخار می شد بکار می رود.
انواعی از مواد مخدرکریستال شیشه از لحاظ شکل و قدرت و طعم و اثرات درست مشابه با ماده مخدر متامفتامین هستند وانواعی دیگر ازمخدرهای کریستال شیشه دارای اثراتی قویتر از متامفتامین و انواعی دیگر از مخدرهای گروه کریستال یا شیشه دارای اثراتی به مراتب ضعیفتر از متامفتامین هستند

متکاتینون ماده مخدری مشابه با متامفتامین با نام خیابانی ایس -شیشه
طبقه بندی مخدر های گروه کریستال شیشه بر اساس قدرت اعتیاد اوری و قدرت سرخوشی و پتانسیل اعتیاد آوری و اثرات بد جسمی انها نسبت به ماده مخدر متامفتامین
متکاتینون
در گروه مخدر های کریستال شیشه دسته مت کاتینون دارای اثرات سرخوشی بیشتر از متامفتامین و پتانسیل اعتیاد به ان بیشتر از متامفتامین و مضرات ان بیشتر از متامفتامین است

ماده مخدر کاتینون
کاتین و کاتینون

در گروه مخدر های کریستال شیشه دسته کاتین و کاتینون دارای اثرای سرخوشی مشابه با متامفتامین ولی داری اثرات اعتیاد اوری بسیار کمتر و ریسک اعتیاد به ان بسیار پائین تر از متامفتامین (تقریبا وجود ندارد ) است
متیل امینورکس
در گروه مخدر های کریستال شیشه گروه ۴ متیل امینورکس دارای اثراتی بدتر جسمی و روحی بیشتر از متامفتامین بر روی بدن انسان و دارای اثرات سرخوشی مشابه و بیشتر از متامفتامین و پتانسل و قدرت اعتیاد اوری بیشتر از متامفتامین است
سوال این جا است ایا مواد دیگری هم وجود دارد که جزو مواد مخدر نباشد ولی بتواند خواص کریستالی داشته باشد
بله
بسیاری از مواد هستند که به عنوان مواد اولیه برای ساخت مواد مخدر محرک بکار می روند و خاصیت کریستالی دارند
این مواد به فرم کریستال خودشان جزو مواد مخدر محرک نیستند و قادر به عبور از سد خونی مغزی نیستد ولی به فرم کریستال می توان انها را استفاده کرد که در این صورت فقط اثار سمپاتومیمتک انها در بدن انسان بروز می کند ولی اثار مضر بر روی مغز و اثار اعتیادی ندارند از این دسته مواد می توان از ترکیبات افدرین و پسودافدرین نام برد که در حالت های معمولی به عنوان ناخالصی در ماده مخدر شیشه خیابانی در ایران وجود دارد

فرق بین فرمول شیمیایی آمفتامین و متیل امفتامین (متامفتامین یا شیشه )‌چیست Amphetamine And Methamphetamine Formula
 opium.site: ماده مخدر جدید کینگ همان آمفتامین است .ارزان سریع و باقدرت ...
opium.site: افدرون یا شیشه ایرانی به قرقیزستان رسید ؟
مصرف مخدر شیشه ایرانی (افدرون ) - opium.site - Blogger
opium.site: خشونت و گرفتگی صدا با مصرف ماده مخدر کریستال شیشه ...
opium.site: معتادانی که با مخدر کریستال شیشه وایتکسی و ...
opium.site: سلطه مخدر های سنتیتک گروه فدرون اغاز می شود
opium.site: موثرترین دارو برای ترک اعتیاد به مخدر شیشه ایجاد یک ...
opium.site: وامصیبتا راز ساخت مخدر شیشه و ساخت بمب اتمی و قدرت ...
opium.site: ساخت 4 متیل امینو رکس از فنیل پروپانولامین
opium.site: ساخت ماده مخدر متامفتامین در ایران و ماده مخدر شیشه تقلبی ...
opium.site: هرماده مخدر کریستال شکل متامفتامین نیست ؟
opium.site: فرمول آمفتامین .افدرین .پسودوافدرین .فنیل الانین
 opium.site: فرق بین فرمول شیمیایی آمفتامین و متیل امفتامین ...
opium.site: ساخت متکاتینون با استفاد ه از پسودوافدرین با کمک ... 
opium.site: ساخت مخدر شیشه (مت کاتینون ) برای شیشه سازان آماتور  
opium.site: ساخت مخدر شیشه (مت کاتینون ) برای شیشه سازان آماتور  
opium.site: متامفتامین (شیشه)کاتینون .متکاتینون .مفدرون .4 متیل ... 
opium.site: Propiophenone پروپیوفنون ماده اولیه ساخت کاتینون و ... 
opium.site: ماده مخدر جدید متدرون یا 4 متوکسی مت کاتینون  
opium.site: متد های عجیب ساخت متامفتامین (شیشه)مت آمفتامین 
opium.site: benzoylethanamine کاتینون( مخدر حقیقت hagigat ... 
opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید فلوفدرون 
opium.site: آمارمعتادین به مصرف دودی و تزریقی مت امفتامین و آمفتامین ... 
opium.site: فری بیس freebase کردن کوکائین کراک وهروئین چیست و ... 
opium.site: فرمول ساخت و مواد اولیه برای ساخت هروئین فشرده چیست ... 
opium.site: فرمول ریتالین .ساختمان ریتالین.پپریدین و ریتالین ...
opium.site: مت آمفتامین یا مت کاتینون کدام قویتر است ... 
(متکاتینون )(افدرون ) - opium.site - Blogger
 • ماده مخدر کاپتاگون (Fenethylline ) چیست
 • یك مسوول: ماده مخدر شیمیایی 'اسپایس' عوارض مرگ بار...
 • پروسيكليدين کیمادرین Kemadrin, Arpicolin
 • پروسيكليدين- کیمادرین قدرت ایجاد توهم زایی شدید د...
 • قرص ترامادول
 • ساخت و شناخت داروهای ترک اعتیاد گیاهی (قسمت اول )...
 • ساخت داروی ترک اعتیاد در روسیه
 • هيچ داروي گياهي براي ترك اعتياد وجود ندارد
 • گل ساعتی ضد اضطراب آرامبخش خواب آور .بازکننده عرو...
 • خواص درمانی گل ساعتی
 • خواص درمانی بابونه
 • گل ساعتی از اضطراب دوران ترک اعتیاد می کاهد
 • کروسین زعفران در کاهش علایم ترک اعتیاد موثر است...
 • خواص دارویی گل یاسمن
 • کروسین
 • رخنه در ماورا و سفر در زمان با کمک (آیاهواسکا .هار...
 • درخت اقاقیای نوع berlandieri حاوی امفتامین .دی متی...
 • کاتچین -Catechin
 • ملاتونین
 • عکس تنباکوی مقدس - روستیکا
 • کاهش سطح کلسترول خون با مصرف کاتچین

 • opium: توهم و مواد مخدر توهم زا و داروهای توهم زا HALLUCINATION DRUG

  opium: فانتوسمی ( phantosmia )توهم بویایی

  opium: توهم چیست

  opium: چطور با فرد متوهم معتاد به مواد مخدر (شیشه) برخورد کنیم ...

  opium: واردات ماده مخدر شیشه ارزان توسط وزارت بازرگانی IMPORT ...

  Propiophenone پروپیوفنون ماده اولیه ساخت کاتینون و متکاتینون

  opium: طرز ساختن متامفتامین (شیشه) با استفاده از فسفر(تصویری )

  opium: ساخت متامفتامین و ماده مخدر کراک و کراک روسی (کروکودیل )

  opium: افدرون -متکاتینون-Methcathinone

  opium: ساخت متکاتینون با استفاده از پسودوافدرین با کمک وایتکس ...

  هیچ نظری موجود نیست: