پليس يک‌هفته‌اي تمامي معتادان را از کشور جمع مي‌کند

ما معتادان را می توانیم جمع کنیم شما جایشان را درست کنید

پليس يک‌هفته‌اي تمامي معتادان را از کشور جمع مي‌کند
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: کمتر از یک هفته می‌‌توانیم تمامی معتادان ولگرد را از سطح کلان‌شهرها جمع آوری کنیم.
سردار علی مویدی در پاسخ به اظهارات استاندار تهران مبنی بر اینکه پلیس باید معتادان ولگرد را از سطح پایتخت جمع آوری کند، گفت: مي‌توانیم در کمتر از یک هفته نه تنها تهران بلکه تمامی کلان‌شهرهای کشور را از وجود معتادان ولگرد، پرخطر و بی‌خانمان پاک کنیم؛ اما متاسفانه جایی برای نگهداری این افراد وجود ندارد.
شما جاشون اماده کنید ما معتادان را جمع اوری می کنیم

سردار مویدی تصريح کرد: بهتر است آنها ابتدا درهای مراکزشان را باز کنند و فضای لازم را ایجاد کنند، آنوقت پلیس در کمترین زمان تمامی معتادان را جمع آوری می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه تمامی کراک‌های موجود در کشور از افغانستان ترانزیت می‌شود، تاکید کرد: در مورد ماده مخدر کوکائین نیز با مشکلی مواجه نیستم و مواردی که کشف می‌شود موادی است که برای مصرف وارد کشور شده است.
نویسنده
در یک قسمت از مجموعه قهوه تلخ دامبول گفت من می توانم یک فیل را از یک سوراغ کلید رد کنم یا یک شیر را به هوا بلند کنم و وقتی مستشار گفت که  ایا اقعا شما این کار ها  را می توانید انجام دهید دامبول السلطنه گفت شما شیر فیلش را بیاورید من انجام می دهم

هیچ نظری موجود نیست: