علف هرز جعلی (شاهدانه تقلبی ) Synthetic cannabis شما را زامبی می کند Fake Weed Will Turn Kids Into Zombies

علف هرز دروغین (شاهدانه مصنوعی ) Synthetic cannabis  شما را زامبی می کند

ماری جوانای مصنوعی شما را زامبی می کند (پوستر اطلاع رسانی )
دولت امریکا با همکاری وزارت آموزش و پرورش دست به تبلیغات زیادی بر علیه  ماده مخدر شاهدانه مصنوعی(علف هرز جعلی ) زده  است
شاهدانه مصنوعی که نوعی ماری جوانای صنعتی است دارای اثراتی مشابه با ماری جوانا ولی بسیار قویتر است
در پوستر های که در مدارس  نصب شده است  این جمله دیده می شود

ماری جوانای تقلبی +شما =زامبی
علف هرز جعلی  شما را زامبی می کند
علف هرز نام دیگر ماری جوانا weed است  دولت امریکا برای مقابله با ماری جوانای مصنوعی (علف هرز ) فروش و مصرف ماری جوانای طبیعی را آزاد کرده است

Fake weed’ will turn you into a zombie
عوارض مصرف ماری جوانای مصنوعی
علف هرز (ماری جوانای مصنوعی )  ماده بسیار خطرناکی است  که می تواند مصرف کننده را مبتلا به جنون بکند

دکتر یزدان نیاز
دولت امریکا هم زرنگ است  بعد از انکه یک سیاه پوست با مصرف ماده مخدر ابر نهم صورت یک سفید پوست را خورد  ترس از زامبی  شدن امریکا را فرا گرفت دولت امریکا هم که از پس جوانان امریکایی بر نمی اید با چاپ و پخش پوستر های زامبی شدن و چسباندن زامبی ها به مخدر شاهدانه مصنوعی می خواهد از ترس جوانان برای جلوگیری از مصرف  ماده مخدر کانابیس صنعتی (شاهدانه مصنوعی ) استفاده کند
شاهدانه تقلبی شاهدانه مصنوعی علف هرز جعلی همگی نام مخدر اسپایس یا ادویه است که فرمی از ماری جوانای مصنوعی است
Synthetic cannabis
opium.site: ماده مخدر k2 اسپایس spice جن علف هرز جعلی /عکس/تصاویر
opium.site: چهل هشت دختر زیبا روی ژاپنی AKB48 یا شاهدانه صنعتی با ...
opium.site: ماده مخدر گردغبار زامبی چیست
opium.site: ترس از زومبی ها Zombies(آدمخواران ) امریکا را فرا گرفته ...
دکتر جان ویلیام هافمن jwhاولین کاشف کانابینوئید مصنوعی - opium.site
opium.site: مخدر آدمخوار Zombie drug
opium.site: ماده مخدر UH-210 اسپایس توسط اسرائیل ساخته شده است
  •  opium.site: ماده روانگردان صنعتی کانابینوئید UR-144 چیست

    هیچ نظری موجود نیست: