کانابیس (شاهدانه ) صنعتی جدید RCS-4 چیست 1-pentyl-3-(4-methoxybenzoyl)indole

شاهدانه صنعتی جدید RCS-4 چیست


کانابیس صنعتی RCS-4فرمول شیمایی RCS-4

کانابیس صنعتی RCS-4 نوعی ماده مخدر روانگردان از دسته کانابینوئید ها ی صنعتی با اثراتی مشابه با ماری جوانا و حشیش است
فروش  شاهدانه مصنوعی RCS-4 از سال 2010 در کشور سوئد  و دانمارک به علت اثرات مضر ان ممنوع اعلام شد ه است
ممنوعیت فروش ان در کشور نیوزیلند  در سال 2011 ممنوع شد  شاهدانه مصنوعی  ار سی اس چهار یک مخدر روانگردان طراح است به این دلیل قانون نمی تواند از فروش ان جلوگیری کند
فعلا غیر از این سه کشور  در بقیه کشورهای دنیا ممنوعیت قانونی برای فروش RCS-4 نیست و به راحتی می توان انرا از طریق اینترنت خریداری کرد
نویسنده
فکر نکنید این های که من می نویسم به درد ایران نمی خورد
اول اینکه
خیلی ها همین مواد را وارد کرده و با زدن به ماری جوانای  طبیعی انرا به عنوان ماری جوانای مرغوب می فروشند
دوم اینکه  چون فروش این مواد در همه دنیا قانونی است کسانی که به خارج از کشور می روند ور ندارند انواع اسپایس و مخدر های کانابیس صنعتی را به ایران بیاورند زیرا اگر در تمام دنیا فروش و مصرف کانابیس های صنعتی طبق قانون  قانونی است در ایران مهد قانون همه این ها غیر قانونی است /
RCS-4, or 1-pentyl-3-(4-methoxybenzoyl)indole, is a synthetic cannabinoid drug sold under the names SR-19, BTM-4, or Eric-4 (later shortened to E-4),
در ارتباط با شاهدانه صنعتی شاهدانه مصنوعی  شاهدانه اسپایس شاهدانه کارخانه ای کانابیس صنعتی کانابیس مصنوعی  کانابیس صنعتی جدید فرم جدید اسپایس شاهدانه مصنوعی جدید روانگردان جدید صنعتی روانگردان مصنوعی جدید مخدر اسپایس چیست کانابینوئید های صنعتی کانابیس های مصنوعی کانابینوئید های مصنوعی مخدر های طراح شاهدانه  مصنوعی یک مخدر طراح است
opium.site: الکساندروس ماکرییانوس Alexandros Makriyannis دانشمند ...
opium.site: چهل هشت دختر زیبا روی ژاپنی AKB48 یا شاهدانه صنعتی با ...
opium.site: کانابیس سنتتیک AM-694 چیست
opium.site: کانابینوئید صنعتی AM-2201 چیست ؟
opium.site: ایران در برابرهجوم مواد مخدر صنعتی ( کانابیس صنعتی ...
opium.site: راه های قاچاق ماده مخدر کانابیس صنعتی (اسپایس ) به ایران ...
opium.site: اثرات ماده مخدر روانگردان حشیش صنعتی (ماریجوانا ...
opium.site: خطرناکترین عارضه مصرف اسپایس (ماریجوانای مصنوعی ...
opium.site: ماده مخدر جدید اسپایس مشتق از ماری جوانا در بین سربازان ...
دکتر جان ویلیام هافمن jwhاولین کاشف کانابینوئید مصنوعی - opium.site
opium.site: دکتر رافائل مکولوم Raphael Mechoulam دومین سازنده ...
opium.site: متیلن دی اکسی پیرووالرون Methylenedioxypyrovalerone ...
.site: Semen contains a substance similar to morphine
opium.site: مخدر های طراح چیست . آخرین مخدر طراح با لبخند می کشد ؟ Latest Designer Drug Killing Teens 
 • APINACAآخرین مخدر طراح با لبخند می کشد ؟ Latest Designer Drug Killing Teens
 • SDB-001
 • AB-001
 • AB-FUBINACA
 • AB-PINACA
 • ADB-FUBINACA
 • RCS-4
 • RCS-8
 • SDB-001
 • STS-135
 • STS-135

 •  

  هیچ نظری موجود نیست: