.شمنیسم و عرفان سرخ پوستی (خرد )و مذهب(عشق ) دارای یک نقطه مشترک برای رسیدن به نیروی برتر ( خدا ) هستند(مزایای ماه محرم 3)

سالها است مذهبیون و افراد معتقد به عرفان های جدید در حال جنگ  و  مقابله با هم هستند اما امروز این جنگ به پایان رسیده است ؟؟ 
طرفداران عرفان های جدید مثل عرفان سرخ پوستی و یا افرادی مثل  هاکسلی  استفاده از مواد روانگردان را راهی برای رسیدن به درجات بالای  شعور و درک ماورای الطبیعه   می دانند . 
انها معتقد  هستند خدا درون خود انسان است و استفاده از مواد توهم زا  مثل مجیک ماشروم یا ال اس دی ومسکالین می تواند انها را برای اتصال به ماورا الطبیعه و ازاد سازی  نیروی برتری که در ذهن انسان است یاری کند  
مذهبون  با محالفت با این مسله راه رسیدن به خدا و نیروی برتر را عشق به خدا و پیامبران می دانند  
از نگاه اول ممکن است هیچ گونه نقطه مشترکی بین انها یافت نشود . اما این نقطه به راستی وجود دارد و هر دو گروه می توانند به درجات بالای عرفان و ارتباط با نیروی برتر در ذهن و یا خدا برسند ؟ 
کاستاندا و هاکسلی و ترنس مکنا  استفاده از روانگردان های را برای رسیدن به مدار هشت اگاهی مجاز می دانند  
عطار نیشابوری  برای رسیدن به خدا طی طریق در هفت شهر عشق را راه درست رسیدن به عرفان واقعی می داند  
عطار نیشابوری . مولانا  و  کاستاندا و هاکسلی و مکنا همگی درست می گویند  
 اما راه رسیدن به عرفان الهی و نیروی برتر ذهن چیست  عشق  یا خرد ؟ 
هم از طریق خرد و هم از طریق عشق می تواند به مدار هشت اگاهی رسید اما چگونه مگر خرد با عشق در دو جهت مخالف برای شناخت نیستد ؟؟  
کلید اگونیست های گیرنده سروتونین مغز Serotonin 2A (5-HT2A) Receptor  انسان است . 
فلسفه های نوظهور با استفاده از یوگا مراقبه و یا شمنیسم و بازکردن چاکرا و یا استفاده از مواد روانگردان انتئوژن  گیرنده پنج هیدروکسی تریپتامین 2 ای را تحریک می کنند تحریک این گیرنده باعث تکامل مغز و افزایش شعور و اگاهی و رسیدن به سوپر ایگو و ایجاد ذهن کوانتومی می شود انها با خرد خود به حد بالای تکامل مغزی می رسند اما مذهبون راه سریعتر و راحتتری را انتخاب می کنند و ان  عشق است ؟ 
عشق از نظر شیمیایی  ترشح هورمون فنتیلامین در مغز است اگر شما عشق به خدا و پیامبر و دین خود داشته باشید  فنتیلامین در مغز شما افزایش می یابد  
فنتیلامین هم یک اگونیست  قوی برای گیرند ه های Serotonin 2A (5-HT2A) Receptor  و افزایش  فنتیلامین  در مغز باعث  تحریک  گیرند های سروتونین مغزی  می شود که به معنی رسیدن به درجات بالای عرفان و خدا و یا به عبارت دیگر همان   مدار هشت اگاهی هاکسلی است  
انسانها هم از طریق عشق  و یا از راه  خرد و مصرف مواد انتئوژن  می توانند به نیروی برتر متصل و مغز خود را کامل کنند و هر راهی برای خود پیروانی دارد 
اما ایا عشق می برد یا خرد ؟ 
چه با عشق به خدا و یا پیامبر در عاشورا برای حسین  با طبل سنج سینه بزنید چه با یوگا خلسه و خوردن ال اس دی  هر دو  در نهایت نتیجه ای یکسان دارند  اما راه را باید خودتان انتخاب کنید
بررسی علمی هفت شهر عشق با هفت چاکرا و ارتباط ان با هفت ...
اثرات حضور در مراسم های ماه محرم در تقویت بهداشت جسم و روح ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: سروتونين یا ...
افسردگی و سروتونین و دی متیل تریپتامین - Opium.Site ...
روانگردان های Entheogen انتئوژن چیست - Opium.Site وبلاگ ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: مسکالین ...
آلدوس لئونارد هاکسلی:LSD ال اس دی برای تسهیل مرگ خوب است
افکار آلدوس هاکسلی (Aldous Huxley) - Opium.Site وبلاگ ...
آلدوس لئونارد هاکسلی و درهای ادراک بهشت و دوزخ با مسکالین
زیر نویس
سه ماده می توانند باعث تحریک گیرنده های سروتونین در مغز انسان  و تکامل فکر شعوری و شخصیتی در انسان بشوند
1-ترکیبات ارگوت که در روانگردان ال اس دی است
2- ترکیبات تریپتامین  که در طبیعت در گیاهان و بدن بعضی جانوران وجود دارد
3- هورمون فنتیلامین  که هورمون عشق نامیده می شود

هیچ نظری موجود نیست: