نظارت اروپا بر چهار داروی مخدر جدید- NBOMe-251 و ، AH-7921 MDPV و متوکسیتامین (methoxetamine).


نظارت اروپا بر چهار داروی مخدر جدید- NBOMe-251 و ، AH-7921 MDPV و متوکسیتامین (methoxetamine)
درباره چهار داروی جدیددر مرکز نظارت مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر اروپا (EMCDDA) بطور دقیق نظارت و تحقیق خواهد شد .
EMCDDA=European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
متعاقب بستری های متعدد و چند مرگ ، شورای اتحادیه اروپا ، EMCDDA را به ارزیابی میزان خطر قانونی چهار ماده جدید NBOMe-251 و ، AH-7921 MDPV و متوکسیتامین (methoxetamine) فرا خوانده است .
 تمام این مواد مخدر در ایالات متحده نیز مانند اروپا یافت شده است .
ترکیبات NBOMe مانند LSD توهم زا هستند ولی بسیار قوی تر و سمی تر از LSD و دیگر مواد توهم زای قدیمی می باشند .
AH-7921 یک ماده مخدر (اپیوئید) صنعتی شبیه به مورفین است . در اولین ظهور با 6 مسمومیت غیر مهلک و 15 مرگ در 3 کشور مختلف مربوط بوده است .
MDPV یک کاتینون صنعتی است که قبل از اینکه در ایالات متحده آمریکا به عنوان داروی رسته I طبقه بندی شود اولین ترکیب در بسیاری از دسته های قانونی نمک حمام (bath salt) بوده است .
MDPV اغلب به عنوان کوکائین تقلبی به فروش می رسد و بعضی اوقات نیز در قرص های اکستاسی به کار رفته است .
متوکسیتامین (methoxetamine) یک داروی بیهوشی تجزیه کننده است که اثری شبیه به کتامین یا PCP دارد .
 در ایالات متحده قانونی است اما در خیلی از کشور ها ی دیگر مانند انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر قانونی است .

هیچ نظری موجود نیست: