(کاریکاتور) اعتیاد جدید! رواج یک اعتیاد جدید در زاهدان؛ کودکان در خیابان «چسب» می کشند!.

(کاریکاتور) اعتیاد جدید!  رواج یک اعتیاد جدید در زاهدان؛ کودکان در خیابان «چسب» می کشند!طرح از: نارنین جمشیدی
منبع: شهروند

هیچ نظری موجود نیست: