گزارش دو مورد درمان موفقیت امیز اعتیاد به پورنوگرافی و خیانت غیر جنسی همسران با استفاده از داروی سیلوسایبین.گزارش دو مورد درمان موفقیت امیز اعتیاد به پورنوگرافی و خیانت غیر جنسی همسران با استفاده از داروی سیلوسایبین
در طول سال گذشته دو بیمار مرد به طور موفقت امیزی اعتیادشان  به دیدن فیلم های پورنو درمان شد
دو مرد یکی 47 ساله و دیگر 53 ساله بودند
در سابقه هر دوی انها نکات مشترک فراوانی وجود داشت هر دو دارای یک ازدواج موفق و فرزند بودند و هر دو تک فرزند پسر خانواده که در یک خانواده مذهبی پرورش یافته و دارای کار ثابت بودند
هر دو بیمار از مدت ها قبل به وسیله چت کردن با زنانی که سن انها بزرگتر از خودشان بود ارتباط بر قرار کرده بودند اما در سابقه انها هیچ تماس جنسی دال بر خیانت به همسران دیده نمی شد
هر دو بیمار مدت ها بود که شب ها زمان های طولانی به دیدن فیلم های پورنو می پرداختند و از تماس جنسی با همسران خود خودارای می کردند
با توجه به اثرات سیلوسایبین بر روی تغییرات شخصیت به هردو بیمار به میزان 100 میلی گرم هر دو روز سایلوسبین  با دوز توتال 4 گرم داده شد .
بعد از یک ماه تغییرات شخصیتی مثبت در هر دو بیمار توسط همسران انها گزارش شد هر دو بیمار از دیدن فیلم های پورنو دست برداشته و اخلاق انها در رابطه با زن و زندگیشان به شدت بهبود یافته بود
این  اولین بار در دنیا  است که برای  درمان اعتیاد به فیلم های پورنو گرافی از ترکیبات سایلوسبین استفاده شده است

هیچ نظری موجود نیست: