آموزش فرهنگ اعتیاد به معنی فره هنگ استفاده از مواد مخدر و روانگردان نیست ؟The culture of addiction


متاسفانه فرهنگ اعتیاد به مواد مخدر در ایران به طور نادرست تفسیر شده است
فرهنگ در لغت از دو کلمه فره به معنی فرا یا بیش و هنگ به معنی کشیدن است ومعنای ان فرا کشیدن یا بیش کشیدن است ؟
در نظر معتاد به مواد  مخدر در ایران فرهنگ اعتیاد دقیقا همان معنای تحت لفظی  کلمه به صورت عام است و به معنی  بیشتر کشیدن مواد و در هم کشیدن انها است ؟
اعتیاد هم راه رسمی دارد
اگر ما امروزه به خواهیم درباره فرهنگ واقعی مواد مخدر و اعتیاد صحبت کنیم و معنای دقیق انرا ذکر کنیم گروهی ممکن است ما را متهم به رواج مواد مخدر بکنند اما مصرف مواد مخدر و روانگردان هم اموزش و فرهنگ  خودش را می خواهد که اگر با ان اشنا شویم می توانیم از بروز بسیاری از مسائل و اسیب ها در جامعه جلوگیری کنیم .
شناخت و اموزش مصرف درست مواد مخدر و روانگردان همان فرهنگ صحیعی است که ما را در کاهش اسیب مواد مخدر  کمک می کند زیرا ما امروز در موقعیتی هستیم که توان بر خورد ومقابله   و ریشه کن کردن مواد مخدر  و اعتیاد را در جامعه کنونی جهانی نداریم
  چرا مصرف مواد مخدر و روانگردان باید اموزش داده شود ؟
شناخت مواد مخدر و روانگردان و اموزش مصرف ان نه برای  ترویج  و  یا توسعه مواد در جامعه  است بلکه برای کاهش تعداد معتادان و کاهش اسیب ها ی روانی جسمی و اجتماعی است  که در طولانی مدت به مراتب می تواند بسیار ارزشمند باشد .
نوجوانی که بدون اشنایی کامل با مواد مخدر و روانگردان و فقط  برای ارضای حس کنجکاوی  و  بدون اگاهی شروع به مصرف مواد روانگردانی می کند که  در مورد ان شناختی ندارد  خود را در خطر ابتلا به اعتیاد  تا اخر عمر قرار می دهد
بسیاری از ما در سنین چوانی مواد مخدر و روانگردان را تجربه کرده و  این دوران را  بدون هیچ گونه اسیب روحی و روانی و جسمی از سر گذرانده  و معتاد نشده ایم  زیرا  در زمانی نه چندان دور در این کشور فقط چند نوع ماده مخدر مشخص وجود داشت و خط قرمز بین انها به خوبی برای همه مشخص بود .
در زمان ما هروئین تابو بود و تریاک مال افراد مسن و ال اس دی مختص  بچه های پولدارها  و بالا شهری ها  به شمار می رفت   اما امروزه هزاران هزار ماده مخدر روانگردان جدید با قیمت ارزان در دسترس است و هیچگونه اگاهی از انها هم در جامعه نیست و فقط کافی است نام هروئین را به کراک تغییر داده و یا روانگردان های جدید صنعتی مثل اسپایس را با همان نام قدیمی ماریجوانا به جوانان بفروشند و سرانجام کار چیزی جز اعتیاد نیست

هیچ نظری موجود نیست: