روانگردان جدید صنعتی توهم زا Ethocin اتوسین مشابه با ال اس دی وسایلوسبین 4-HO-DET .

روانگردان جدید صنعتی توهم زا  Ethocin اتوسین مشابه با ال اس دی وسایلوسبین 4-HO-DET
روانگردان جدید صنعتی  اتوسین  از دسته مخدر های طراح با نام شیمیایی 4-hydroxy-diethyl-tryptamine , CZ-74 , or ethocin  است
اتوسین یک  روانگردان جایگزین ماده  تریپتامین است که دارای اثراتی مشابه با ال  اس دی LSD و سیلوسایبین است
دوز مصرفی ان بین 10 تا 25 میلیگرم است  اتوسین یک مخدر انتئوژن است

روانگردان جدید صنعتی توهم زا AL-LAD مشابه با ال اس دی ...
روانگردان جدید صنعتی متوکسی کتامین Methoxyketamine
مخدر روانگردان جدید صنعتی دو سی پی 2C-P چیست - Opium ...
مخدر جدید صنعتی توهم زا متوکس فنیدین Methoxphenidine
مواد روانگردان جدید یا ان پی اس NPS چیست , و چرا م... - Opium ...
مواد مخدر جدید روانگردان صنعتی و گیاهی ناشناخته در ایران
ایران در جنگ با مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید بدون ...
مخدر و روانگردان جدید صنعتی (( آبی مرموز )) - Opium.Site ...
مرگ با 2C-T-21ماده مخدر جدید صنعتی دو سی تی 21 که شما را ...
مخدر جدید صنعتی AH-7921 قوی تر از مورفین در روانگردان ...
روانگردان جدید صنعتی 2CD-5EtO از دسته فنتیلامین است
ماده مخدر روانگردان جدید دزاوکسیDESOXY چیست - Opium.Site ...
روانگردان آریادین -Ariadne (psychedelic) - دکتر یزدان نیاز ...
کانابیس صنعتی جدید HU-331 (اچ‌یو-۳۳۱) - Opium.Site ...
مخدر روانگردان جدید روز قیامت( آرماگدون) (Armageddon )
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: کانابیس AK ...
پودر مخدر روانگردان صنعتی پنج مئودالت 5-MeO-DALT
BENZO FURY ماده مخدرجدید روانگردان خشم بنزو - Opium.Site ...
ترس پزشکان از اثرات مرگ آور ماده مخدر جدید صنعتی25 ای (25I ...
مخدرجدید روانگردان صنعتی متوکسیتامین Methoxetamine ...
ماده مخدر روانگردان جدید صنعتی (آرامش ) - Opium.Site وبلاگ ...
روانگردان جدید صنعتی هورس اسید Horus Acid قویتر از ال اس ...
مواد مخدر روانگردان جدید صنعتی در جهان Research Chemicals
ماری جوانا در امریکا آزاد شد تا بیش از یک میلیون10... - Opium ...
مبارزه با عفونت‌ و توهم با استفاده از ویتامین B3 - Opium.Site ...
قرن بیست یکم کشورها در اسارت روانگردان های جدید صنعتی
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: گلوسین ...
مورچه روانگردان توهم زا ( هرفسترس پوگونومومکس) - Opium ...
ادویه جات و ترشی جات روانگردان جوزهندی Myristica fragrans
جدیدترین ماده مخدر روانگردان جهان چیست ؟25I-NBOMe - Opium ...
رونق آزمایشگاه‌های تولید مواد مخدر صنعتی در جهان
F-22 (psychedelic - Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان ...
ماده مخدر لبخند Smile چیست - Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر ...
ماده مخدر جدید صنعتی(Naphyrone ) - Opium.Site وبلاگ رسمی ...
مواد مخدر روانگردان جدید در اروپا و ناتوانایی های قانونی - Opium ...
ماده مخدر روانگردان جدید صنعتی نهمین ابرCloud 9 - Opium ...
Nymphaea caerulea روانگردان گل نیلوفر ابی مقدس - Opium ...
مواد مخدرروانگردان جدید صنعتی در امریکا MDAI، 5 - Opium ...
ماده مخدر گل قویتر و توهم زا تر از ماری جوانا و حشیش است


هیچ نظری موجود نیست: