خطاب به مسئولین :آیا واقعا می خواهید افراد معتاد را ترک دهید پس بیاید ایبوگین وارد کنیم . Ibogaine

ایا به راستی مسئولین  این کشور می خواهند جوانان این مملکت را از اعتیاد به مواد مخدر رهایی بدهند ؟
ما سالیانه هزاران دلار داروهای ترک اعتیاد گیاهی مثل دراگون و یا دتا هندی وارد می کنیم پس چرا هیچکس قرص یا  قطره ایبوگین وارد نمی کند
مسئولین در کشور دور گود نشسته اند و می گویند لنگش کن ؟
ما در جنگی نابرابر با شیطان مواد مخدر روبرو هستیم و نوحه سرایی و رجز خوانی مسئولین همانند ان  آوای  دهلی است که نوای ان فقط برای خودشان خوش  است
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: ایبوگین تنها ...

هیچ نظری موجود نیست: